Акустооптика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Брезвін Р. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Мета – Вивчити основні характеристики кристалів, необхідні для збудження та проходження звукових хвиль у твердому тілі, закономірності взаємодії світлової та звукової хвиль у середовищі, принципи їх застосування.

Завдання – Вивчити тензорний опис механічних, електромеханічних, діелектричних, пружних, п’єзоелектричних та п’єзооптичних властивостей кристалів, необхідний для збудження ультразвукових хвиль та деформацій оптичної індикатриси.
Вивчити закономірності взаємодії звукових та світлових хвиль, методи реалізації різних форм дифракції світла та синхронізації світлових і звукових пучків.
Вивчити принцип будови, характеристики та застосування акустооптичних взаємодій.
Ознайомитись із головними АО матеріалами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– тензорний опис електромеханічних, діелектричних та п’єзооптичних властивостей кристалів;
– методи збудження об’ємних та поверхневих ультразвукових хвиль;
– основні закономірності АО взаємодій;
– принцип будови приладів з використанням акустооптичних взаємодій.

вміти:
– вибрати сингонію та зріз кристалу для п’єзоелектричного резонатора на різні типи коливань;
– виміряти пружні, електромеханічні характеристики кристалів;
– виміряти п’єзооптичні коефіцієнти та встановити їхні тензорні індекси;
– визначити характеристики АО модулятора світла;
– вибрати кристалічні зразки для отримання ізотропної та анізотропної дифракції світла.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт, вид. ЛДУ.
2. Романюк М.О. Акустооптика. – К.: УМК ВО, 1989. – 87с.
3. Романюк М.О. Кристалооптика. – К.: ІЗМН, 1997. – 432 с.
4. Стаціонарні лабораторні установки.
5. В.Й.Стадник, М.О.Романюк, Р.С.Брезвін. Електронна поляризовність фероїків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 306 с.

Рекомендована література

1. Романюк М.О. Акустооптика. – К.: УМК ВО, 1989. – 87с.
2. Романюк М.О. Кристалооптика. – К.: ІЗМН, 1997. – 432с.
3. Романюк М.О., Андрієвський Б.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з акустооптики. – Львів: ЛДУ, 1987. – 28 с.
4. Андрієвський Б.В., Романюк М.О. Методичні вказівки до застосування ЕОМ при виконанні лабораторних робіт з кристалооптики та п’єзооптики. – Львів: вид. ЛДУ, 1988. – 32 с.
5. М.О. Романюк. Практикум з кристалооптики і кристалофізики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362 с.
6. В.Й.Стадник, М.О.Романюк, Р.С.Брезвін. Електронна поляризовність фероїків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 306 с.

Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http: www.wikipedia.org..

Матеріали

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи методів збудження ультразвукових хвиль.Тема 1. Загальна характеристика предмету та його місце у сучасному дослідженні та практиці.
Тема 2. Пружні властивості кристалів. Напруги та деформації.
Тема 3. П’єзоелектричні властивості кристалів та їх застосування.
Тема 4. П’єзооптичні властивості кристалів. Об’ємні та поверхневі хвилі у кристалах..Змістовий модуль 2. Акустооптичні взаємодії та їх застосування.Тема 5. Рівняння Рамана-Ната та його розв’язок.
Тема 6. Векторні діаграми АО взаємодій.
Тема 7. АО модулятори.
Тема 8. АО дефлектори та оптичні фільтри.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус