Астрофізика високих енергій (Астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Ваврух М. В.ФзАм-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзАм-61мпрофесор Ваврух М. В.

Опис навчальної дисципліни

Спецкурс дає студентам знання про астрофізичні об’єкти та явища, пов’язані з потужним енерговиділенням, великими концентраціями енергії, високотемпературними динамічними процесами в космічній плазмі, а також включає вивчення нових інструментів та експериментальних результатів дослідження астрофізичних об’єктів в рентгенівському та гамма-діапазонах, оволодіння методами розрахунку фізичних параметрів в об’єктах з екстремальними фізичними умовами.

Мета:
опанування студентами знань про астрофізичні об’єкти та явища, пов’язані із потужним енерговиділенням, великими концентраціями енергії, високотемпературними динамічними процесами в космічній плазмі .

Завдання:
засвоєння студентами знань про механізми генерування потужного електромагнітного, корпускулярного та гравітаційного випромінювання; вивчення ними нових інструментів та експериментальних результатів дослідження астрофізичних об’єктів в рентгенівському та гама-діапазонах, засвоєння нових теоретичних засад моделювання високоенергетичних астрофізичних процесів, оволодіння методами розрахунку фізичних параметрів в об’єктах з екстремальними фізичними умовами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:
1. Фізичні процеси та механізми генерації енергії в джерелах нетеплового рентгенівського (Х-) та гама-випромінювання.
2. Механізми прискорення релятивістських частинок – космічних променів в астрофізичних умовах.
3. Основні нові інструменти та результати спостережень астрофізичних обєктів в Х-та гама- діапазонах.
4. Основні працюючі та плановані детектори космічних променів, результати спостережень та моделі джерел.
5. Основні механізми генерації жорсткого рентгенівського та гама-випромінювання та їх використання для діагностики плазми.
6. Нові досягнення в теорії фундаментальних взаємодій, отримані на основі астрофізики високих енергій.

Вміти:

  • Моделювати фізичні процеси генерування енергії в околі релятивістських об’єктів.
  • Аналізувати результати спостережень астрофізичних об’єктів в рентгенівському та гама-діапазонах з метою діагностики фізичного та динамічного стану плазми в них.
  • Інтерпретувати потоки та спектри випромінювання астрофізичних об’єктів в рамках різних джерел енергії та механізмів випромінювання.
  • Розраховувати ефективність прискорення та спектри космчних променів в астрофізичних об’єктах на основі аналізу їх нетеплового випромінювання.
  • Використовувати нові дані спостережень в Х-та гама – діапазоні для покращення фізичних моделей астрономічних об’єктів.

Рекомендована література

Базова література:
1. Лонгейр М.С. Астрофизика высоких энергий – М: Мир – 1984 – 396 с (Видання англійською M.S. Longair High energy astrophysics, in 2 volumes, Cambridge university press, 2004).
2. Березинский В.С. и др. Астрофизика космических лучей. М.Наука, 1990.
3. Aharonian F. Very high energy cosmic gamma radiation : a crucial window on the extreme Universe, River Edge, NJ: World Scientific Publishing (512pp), 2004.
4. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика – Фрязино: Век 2 – 2006 – 496 с.
5. Горбунов Д.С., Рубаков В.А. Введение в теорию ранней Вселенной. Москва, 2007.
6. Линде А. Ранняя Вселенная и физика элементарных частиц. М.Наука, 1994.
7. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М.Наука, 1990.

Допоміжна література:
1. Яцків Я.С., Александров О.М., Вавілова І.Б. та ін. Загальна теорія відносності: випробування часом. – К.: 2005.
2. Collins P.D., Martin A.D., Squires E.I. Particle physics and Cosmology. Wiley. N.Y., 1989 .
3. Peacock J.A. Cosmological Physics. Cambrodge Univ.Press, Cambridge, 1999.
4. Rybicki, G.B., Lightman, A.P. Radiatve processes in astrophysics. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1979.

Інформаційні ресурси:
Електронні бази даних: xxx.lanl.gov, babbage.sissa.it

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму