Електродинаміка (014.08 Середня освіта. Фізика. ОП Середня освіта (Фізика))

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Ровенчак А. А.ФзО-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати основи  класичної та релятивістської електродинаміки, спеціальної теорії відносності, електродинаміки середовища.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Електродинаміка» є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із електромагнітним полем. Це передбачає виклад основ теорії електромагнітних процесів у вакуумі та в середовищі, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі «Електрика», засвоєння математичного апарату класичної теорії поля, вивчення теорії електромагнітного поля Максвелла–Лоренца і релятивістської теорії електромагнітного поля.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. А. Головацький, Електродинаміка. Чернівці: Рута, 2011.
 2. В. О. Іванов, Є. І. Габрусенко, Л. В. Сібрук, Теорія електромагнітного поля. Київ: НАУ, 2017.
 3. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.
 4. L. Deraad, K. A. Milton, J. Schwinger, and Wu-yang Tsai, Classical electrodynamics. CRC Press, 2019.

Допоміжна:

 1. В. М.Мигаль, Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету. Львів: ЛДУ, 1999.
 2. М.В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін.; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака, Збірник задач з електродинаміки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.

 

Інформаційні ресурси:

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org
 3. The Feynman Lectures on Physics. Vol. II: The electromagnetic field. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html

Матеріали

 • В. М. Мигаль. Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету. — Львів: ЛДУ, 1999.
 • Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін.; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.

Силабус:

Завантажити силабус