Енергетична структура та оптика кристалів (для аспірантів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Енергетична структура та оптика кристалів» є нормативною дисципліною з спеціальності 104 – Фізика та астрономія для освітньої програми доктора філософії, яка пропонується як курс на вибір у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів.
У першому модулі розглядаються теоретичні основи формування зонної енергетичної структури кристалів, використовувані наближення, зв’язок між енергетичною структурою атомів та кристалів.
У другому модулі розглядаються підходи до розрахунку зонної енергетичної структури кристалів, вибору базисних функцій для формування хвильової функції електрона в кристалі, наближення для формування потенціалу кристалів.
У третьому модулі зосереджено увагу розрахунок оптичних функцій кристала із попередньо розрахованої зонної енергетичної картини та метод їхнього експериментального визначення.

Рекомендована література

  1. Я.О. Довгий , І.В. Кітик. Електронна будова і оптика нелінійних кри¬ста¬лів. Львів: „Світ”, 1996. –176 с.
  2. І.М. Болеста. Фізика твердого тіла. Львів: ЛНУ, 2003, 479 с.
  3. А.С. Марфунин. Введение в физику минералов. М: Недра, 1974, 328с.
  4. В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов, Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Зонная теория металлов. Київ: Наукова думка, 1985, 408с.
  5. П.С. Киреев. Физика полупроводников. М: Высш школа, 1975, 584с.
  6. У. Харрисон. Теория твердого тела. М: Мир, 1972, 616с.
  7. І.М. Цидильковский. Электроны и дырки в полупроводниках. Энергетический спектр и динамика. М: Наука, 1972, 640с.
  8. А.М. Сатанин. Введение в теорию функционала плотности. Нижн. Новг. 2009.
  9. А.Н. Васильев, В.В. Михайлин. Введение в спектроскопию диэлектриков. М: МГУ, 2008, 218c.
  10. www.abinit.org