Фізичні основи комп’ютерних систем (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Фтомин Н. Є.ФзПм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзПм-11(1)доцент Фтомин Н. Є.
ФзПм-11(2)доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Фізичні основи комп’ютерних систем» є формування у студентів знань і умінь в області функціонування та фізичних принципів роботи основних елементів комп’ютерних систем.

Лабораторний практикум з курсу «Фізичні основи комп’ютерних систем» для студентів фізичного факультету є основою для набуття відповідних навиків роботи з цифровими інтегральними схемами, дає відомості про основні фізичні основи функціонування ПК, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • принципи роботи цифрової техніки.
 • сучасний стан і перспективи розвитку комп’ютерних систем;
 • фізичні принципи роботи та напрямки практичного використання сучасних складових комп’ютерних систем;

вміти:

 • проводити аналіз сучасних комп’ютерних систем, фізичних принципів їх побудови;
 • розробляти прикладні програми для автоматизації вимірювань фізичних параметрів елементів комп’ютерних систем;
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку потрібної інформації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Тітце У. Напівпровідникова схемотехніка / У. Тітце, К. Шенк. – М. : ДМК Пресс, 2008. – Т.1. – 832 с. – Т.2. – 942 с. (рос. мова)
 2. Horowitz P. The Art of Electronic / P. Horowitz, W. Hill. – Cambridge University Press, 2015. – 1225 p.
 3. Шликов В.В. Мікропроцесорна техніка / В.В. Шликов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 144 с.
 4. Margolis M. Arduino Cookbook / M. Margolis. – O’Reilly Media, 2011. – 658 p.
 5. Yariv A. Optical Waves in Crystals. Propagation and Control of Laser Radiation / A. Yariv, P. Yeh. – Wiley, 1983. – 589 p.
 6. Кольєр Р. Оптична голографія / Р. Кольєр, К. Беркхарт, Л. Лін. – Москва : Світ, 1973. – 698 с. (рос. мова)
 7. Ткачук В.М. Фундаментальні проблеми квантової механіки / В.М. Ткачук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.
 8. Карлаш Г.Ю. Квантові інформаційні системи / Г.Ю. Карлаш. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 77 с.

Додаткова література:

 1. Гутніков В.С. Інтегральна електроніка у вимірювальних пристроїв / В.С. Гутніков. – 2-е вид., перероб. і доп. – Л. : Енергоатом, 1988. – 304 с. (рос. мова)
 2. Панфілов В.А. Електричні вимірювання / В.А. Панфілов. – М. : Академія, 2008. – 285 с. (рос. мова)
 3. Інформаційно-вимірювальна техніка і електроніка / [Г.Г. Раннев, В.А. Сурогіна, В.И. Калашніков та ін.] ; під ред. Г.Г. Раннева. – М. : Академія, 2006. – 512 с. (рос. мова)
 4. Ратхор Т.С. Цифрові вимірювання. Методи і схемотехніка / Т.С. Ратхор. – Москва : Техносфера, 2004. – 376 с. (рос. мова)
 5. Магда Ю.С. Комп’ютер в домашній лабораторії / Ю.С. Магда. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 200 с. (рос. мова).

Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліні.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус