Фізика нанорозмірних об’єктів (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Коваленко М. В.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзП-41Коваленко М. В.

Опис навчальної дисципліни

В рамках курсу на основі порівняння загальних закономірностей внутрішньої будови, властивостей та фізичних закономірностей визначаються основні фактори, що обумовлюють особливість нанорозмірного стану. На основі цього проводиться подальший розвиток теоретичних та практичних засад для вивчення різних властивостей матеріалів з акцентуванням на наноструктурований стан. Розглядаються сучасні експериментальні результати та уявлення про кристалічну будову твердих наноматеріалів, розглядаються їх особливості механічних, теплових, електронних, електричних, магнітних та оптичних властивостей твердих тіл.

Рекомендована література

 1. В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун, А.П. Шпак “Нанофізика і нанотехнології”, Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 380 с.
 2. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: підручник / Зенон Юрійович Готра, Іван Іванович Григорчак, Богдан Антонович Лукіянець, Віктор Петрович Махній, Сергій Володимирович Павлов, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; За ред. Зенон Юрійович Готра.– Чернівці : Технологічний Центр, 2014.– 838 с.
 3. А.П.Шпак, Ю.А.Куницький, О.О.Коротченков, С.Ю.Смик. Квантові низькорозмірні системи. К.: Академперіодика, 2003.- 310 с.
 4. Поплавко Ю. М., Борисов О. В., Якименко Ю. І. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка: навч. посіб. –К.: НТУУ «КПІ», 2012. –300 с.
 5. Д.М.Заячук. Низькорозмірні структури і надгратки. НУ „Львівська політехніка”, 2006. – 220 с.
 6. Wolf E.L. Nanophysics and Nanotechnology. An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience. – Weinheim: WILEY-VCH, 2004.
 7. P. Harris, Carbon Nanotubes and Related Structures, Cambridge University Press, 2010.-283 с.
 8. В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун “Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій”, 2010, Запоріжжя: ЗНТУ, 365 c.
 9. Наноматеріали і нанотехнології: навчальний посібник / Азарєнков М. О., Неклюдов І. М., Береснєв В. М., Воєводін В. М., Погребняк О. Д., Ковтун Г. П., Соболь О. В., Удовицький В. Г., Литовченко С. В., Турбін П. В., Чишкала В. О. –Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. –316 с.
 10. Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії: навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -296 с.

Інформаційні ресурси:

 1. www.nanohub.org
 2. www.znannya.org
 3. http://nauka.name/
 4. www.skybox.net.ua
 5. www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nano/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус