Фізика низьких температур (Прикладна фізика)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Еліяшевський Ю. І.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФзП-41(1)Турко Б. І.
ФзП-41(2)Турко Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Сучасна фізика низьких температур є одною з важливих розділів фізики.
Мета курсу: ознайомити студентів з методами отримання низьких та наднизьких температур, ознайомити з різними властивостями тіл при низьких та наднизьких температурах, особливостями температурних вимірювань при низьких температурах а також ознайомити студентів з основами вакуумної техніки та надати інформацію про можливості практичного застосування досягнень низькотемпературної фізики.
Основні завдання курсу:
а) ознайомлення з основними методами отримання низьких та наднизьких температур;
б) розширення світогляду студентів в сфері низькотемпературних властивостей твердих тіл;
в) вироблення практичних навиків для вирішення як наукових, так і прикладних задач пов’язаних із використанням низьких температур .
За підсумками вивчення курсу студент повинен
знати:
– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;
– мати уяву про сучасний стан знань в сфері новітніх досягнень в галузі низькотемпературної фізики, властивостей тіл при низьких та наднизьких температурах. Орієнтуватися у можливостях практичного застосування досягнень низькотемпературної фізики у техніці.
вміти:
– використовувати отримані знання при низькотемпературних дослідженнях фізичних властивостей твердих тіл, температурних вимірюваннях.
– обслуговувати установки для отримання низьких температур, здійснювати модернізацію та вдосконалення існуючих установок.

Рекомендована література

Базова
1. Франів А.В. Фізика і техніка низьких температур. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка 2008, 168 с.
2. Веркин Б.И. Криогенная техника. – Киев: Наукова думка. 1985, 195 с.
3. Капица И. А. Криогенная техника. – Москва: Мир. 1992, 345 с.
4. Лоунасмаа О. В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К. Мир: Москва 1977, 356 с.
5. Розанов Л.Н. Вакуумная техника. – Москва: Высшая школа 1990, 320 с.
6. Pobell F. Matter and Methods at Low Temperatures. – Springer-Verlag: Berlin Heidelberg 2007, 461 p.
7. Weisend II J.G. Handbook of cryogenic engineering.- Taylor-Francis: London 1998. 503 p.

Допоміжна
1. Ekin J. W. Experimental techniques for low-temperatures measurements.- Oxford University Press 2006, 346 p.
2. Малков М.П., Данилов И.Б., Зельдович А.Г., Фрадков А.Б.- Справочник по физико-техническим основам криогеники. Энергоатомиздат: Москва, 1985, 432 с.

 Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org
2. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment
3. http://www.cryogenicsociety.org/
4. http://bse.sci-lib.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму