Інженерна комп’ютерна графіка (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Чорнодольський Я. М.ФзН-21, ФзП-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФзН-21доцент Чорнодольський Я. М.
ФзП-21доцент Чорнодольський Я. М.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні інженеру для викладу технічної думки з допомогою креслення, а також розуміння по кресленню конструкції і принципу дії технічного виробу.

Завданням навчальної дисципліни “Інженерна комп’ютерна графіка” є ознайомлення з принципами комп’ютерного виконання різного роду конструкторської документації як у сфері сучасної електроніки так і в технічній сфері згідно із вимогами вітчизняних та зарубіжних стандартів. Викладений матеріал буде використовуватись під час вивчення основ радіоелектроніки та цифрової мікросхемотехніки.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні правила виконання та оформлення конструкторської документації;

стандарти на позначення основних радіоелектронних компонент;

про відмінності у графічних позначеннях цих компонент у західних і вітчизняних стандартах;

можливості графічних системи та методику роботи у їх графічних редакторах.

  • вміти:

створювати графічні образи радіоелектронних компонент;

креслити принципові електричні схеми графічними редакторами;

створювати двовимірні та тривимірні креслення;

розв’язувати на кресленнях геометричні задачі та задачі геометричного моделювання;

друкувати схеми і креслення на папері з допомогою принтерів та плоттерів.