Класичне програмування (Classical programming) (104 Фізика та астрофізика. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Григорчак О. І.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзІм-11Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Класичне програмування (Classical programming)» сприяє формуванню навичок використання мов програмування для вирішення практичних задач, зокрема наукоємного характеру.

Під час курсу студенти навчаться працювати з синтаксисом мови Пайтон, cформують навички алгоритмічного мислення і побудови алгоритмів для роботи з простими та складним структурами даних.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні людині для створення комп’ютерних програм, зокрема наукоємного характеру, мовою програмування Пайтон.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь, необхідних для створення ефективних алгоритмів розв’язання математичних задач і моделювання фізичних процесів.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: синтаксис мови програмування Пайтон;

вміти: реалізовувати основні алгоритми для роботи з простими та складними структурами даних

Для вивчення курсу студенти потребують знань з лінійної алгебри, основ математичного аналізу, загальної фізики.

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Костюченко А.О., Основи програмування мовою Python: навчальний посібник. Ч.: ФОП Баликіна С.М., 2020. – 180 с.
 2. Креневич А.П., Python у прикладах і задачах. Частина 1. Структурне програмування Навчальний посібник із дисципліни “Інформатика та програмування” – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2017. – 206 с.
 3. Олексій Васильєв. Програмування мовою Python. – Київ:
  Навчальна книга. Богдан, 2019. -504 с.

Допоміжна:

 1. Юрченко І.В., Сікора В.С. Програмування мовою Python:
  навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний
  університет, 2022.– 104 с.
 2. Селівестров Р., Мельничин А. Основи програмування мовою
  Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 –
  190 с.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

 1. https://www.w3schools.com/python/
 2. https://docs.python.org/uk/3/

Силабус:

Завантажити силабус