Космічні телескопи (Астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Стельмах О. М.ФзА-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФзА-41Кошмак І. О.

Опис навчальної дисципліни

Курс космічні телескопи, разом з іншими загальними дисциплінами, спрямований на забезпечення загальної базової підготовки студентів фізичних спеціальностей – він покликаний бути основою для засвоєння студентами інших дисциплін, які викладаються на кафедрі астрофізики та деяких інших кафедрах фізичного факультету, що формують спеціальні знання майбутніх бакалаврів та магістрів.

Мета:

 • дати студентам фундаментальні знання про структуру та методи дослідження небесних об’єктів за допомогою космічних телескопів;
 • ознайомити студентів з базовими спостереженнями, що формують наші фундаментальні знання з астрофізики.

Завдання:

 • вивчення телескопічних систем, необхідних для астрофізичних спостережень;
 • вивчення астрономічного монтування, на якому кріпиться телескопічна система;
 • вивчення основних методів астрофізичних досліджень;
 • вивчення механізмів випромінювання в астрофізиці;
 • вивчення приймачів випромінювання в астрофізиці в різних діапазонах спектру;
 • вивчення фотометричних методів спостереження світил.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

 • основи практичної астрофізики;
 • методи астрофізичних досліджень;
 • типи механізмів випромінювання в астрофізиці;
 • фізичні характеристики Сонця.

Вміти:

 • розв’язувати задачі на тему астрономічних координат;
 • розв’язувати задачі на розрахунок основних характеристик телескопів.

Рекомендована література

Базова:
1. Мартинов Д.Я. Курс практической астрофизики. М.: Наука, 1977.
2. Курс астрофизики и звездной астрономии. Т.1 под ред. Михайлова А.А. М.: Наука, 1973.

Допоміжна:
1) Методы наблюдений нестационарных звезд. М.: Наука, 1976.
2) Хромов Г.С. Приемники излучения в наземной астрономи// Итоги науки и техники. М., 1982.
3) Щеглов П.В. Проблемы практической астрономии. М.: Наука, 1982.
4) Муров А.Н., Кушко А.Б. Методи обработки измерений. М.: Наука, 1983.
5) Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. М.: Наука, 1971.

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org