Квантова інформація (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Ткачук В. М.ФзФм-51м, ФзФм-52м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-51мпрофесор Ткачук В. М.
ФзФм-52мпрофесор Ткачук В. М.

Опис навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів із теорією квантової інформації, квантових мереж та їх сучасної реалізації.

Завдання: навчити студентів розуміти  теоретичні та практичні принципи, на яких базується теорія квантових обчислень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати  основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.

вміти: застосовувати методи, викладені в курсі.

Для слухачів курсу необхідними є знання зі квантової механіки.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

  1. Т. Є. Крохмальський, Вступ до квантових обчислень. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 204 с.
  2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. (Розділ Основи квантової інформації.)
  3. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 с.

Базова

  1. К. А. Валиев, А. А. Кокин. Квантовые компютеры: надежды и реальность.— Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2001, 352 с.
  2. E. Witten, A mini-introduction to information theory // La Rivista del Nuovo Cimento volume 43, p. 187–227(2020) [preprint arXiv:1805.11965].

Інформаційні ресурси

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму