Квантова механіка і елементи квантової інформації (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології в прикладній фізиці, ОП Нанофізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Гнатенко Х. П.ФзП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзП-41Колесник Р. О.

Опис навчальної дисципліни

У дисципліні «Квантова механіка і елементи квантової інформації» висвітлюються фізичні основи та задачі квантової механіки, яка є фундаментальним розділом теоретичної фізики, а також подаються основні проблеми квантової інформації.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини атомних явищ, розуміння законів мікросвіту.

Завдання: навчити студентів самостійно розв’язувати задачі квантової механіки та квантової інформації.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

  • знати: основні поняття та принципи  квантової механіки, розв’язки найпростіших задач квантової механіки;
  • вміти: застосовувати математичний апарат квантової механіки для розв’язання найпростіших задач.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки.

Рекомендована література

Базова:

  1. Вакарчук І. О., Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 стор. http://www.ktf.franko.lviv.ua/personal/vakarchuk.html
  2. Вакарчук І. О., Кулій Т. В., Кнігініцький О. В., Ткачук В. М.. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.
  3. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.

Допоміжна:

  1. Ткачук В. М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.; http://www.ktf.franko.lviv.ua/books/Tkachuk-FPQM.pdf
  1. Dirac P. А. М. Principles of quantum mechanics Oxford at the Clarendon press, 1947.
  2. Horodecki R. Quantum information Acta Phys. Pol. A 139, 197 (2021).

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://arxiv.org/
  2. https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

Силабус:

Завантажити силабус