Квантова механіка і елементи квантової інформації (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ФзП-31(1), ФзП-31(2)
724Гнатенко Х. П.ФзП-41(1), ФзП-42(1), ФзП-42(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632
724

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс квантова механіка є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із мікросвітом.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач квантової механіки.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика.

 

Результати навчання:

 • знати: основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.

 

 • вміти: застосовувати знання квантової механіки для розв’язування задач квантової механіки, володіти апаратом квантової механіки та розв’язувати відповідні рівняння.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
 2. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
 3. В. М. ТкачукФундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.
 4. Соколов А. А., Тернов И. М., Жуковский В. И. Квантовая механика. М., 1979.
 5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М., 1989.
 6. Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики. М., 1960.
 7. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М., 1983.
 8. Давыдов А. С. Квантовая механика. М., 1973.

 

Допоміжна

 1. Фок В. А. Начала квантовой механики. М., 1976.
 2. Ферми Е. Квантовая механика: Конспект лекций. М., 1968.
 3. Шифф Л. Квантовая механика. М., 1959.
 4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8,9. М., 1966.
 5. Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. М., 1968.
 6. Зоммерфельд А. Строение атома и спектра. Т.2. М., 1956.
 7. Мессиа А. Квантовая механика. Т. 1,2. М., 1979.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Вакарчук І. О. Квантова механіка. Львів, 2012.
 2. І. О. Вакарчук, Т. В. Кулій, О. В. Кнігініцький, В. М. Ткачук. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму