Квантова механіка і елементи квантової інформації (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Гнатенко Х. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

У курсі “Квантова механіка і елементи квантової інформації” висвітлюються фізичні основи та задачі квантової механіки, яка є фундаментальним розділом теоретичної фізики, а також подаються основні проблеми квантової інформації.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини атомних явищ, розуміння законів мікросвіту.

Завдання: навчити студентів самостійно розв’язувати задачі квантової механіки та квантової інформації.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття та принципи  квантової механіки, методи проведення квантових обчислень, основні проблеми квантової інформації.

вміти: застосовувати математичний апарат квантової механіки для розв’язання задач, будувати квантові протоколи для розв’язання основних задач квантової інформації.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика, квантова механіка 1.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Вакарчук І. О., Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 стор.
 2. Вакарчук І. О., Кулій Т. В., Кнігініцький О. В., Ткачук В. М. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.
 3. Ткачук В. М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.
 4. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
 5. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
 6. Dirac P. А. М. Principles of quantum mechanics Oxford at the Clarendon Press, 1947.
 7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М., 1989.
 8. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8,9. М., 1966.
 9. Barabasi et al. Student User Experience with the IBM QISKit Quantum Computing Interface. In: Arai K., Bhatia R. (eds) Advances in Information and Communication. FICC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 70. Springer, Cham, 2020 https://doi.org/10.1007/978-3-030-12385-7_41

 

Допоміжна

 1. Ферми Е. Квантовая механика: Конспект лекций. М., 1968.
 2. Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. М., 1968.
 3. Зоммерфельд А. Строение атома и спектра. Т.2. М., 1956.
 4. Hayashi М. Quantum Information Springer, New York, NY. (2006) https://doi.org/10.1007/3-540-30266-2
 5. Quantum information. In: Quantum Information. Springer, New York, NY. (2007) https://doi.org/10.1007/978-0-387-36944-0_5

Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org
 2. IBM Quantum computing https://www.ibm.com/quantum-computing/?fbclid=IwAR2zUaSckBK3gynvp1cGAHNUwKlLmrAWtjLfcZ9Iv7iiLNW0zrOA0EceL6c

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму