Квантова механіка (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Ткачук В. М.ФзФ-31, ФзК-31
732професор Ткачук В. М.ФзФ-41, ФзФ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632
732

Опис навчальної дисципліни

Курс «Квантова механіка» є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із мікросвітом.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач квантової механіки.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика.

 Результати навчання:

 • знати: основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.
 • вміти: застосовувати знання квантової механіки для розв’язування задач квантової механіки, володіти апаратом квантової механіки та розв’язувати відповідні рівняння.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Вакарчук І. О. Квантова механіка. Львів, 2012.
 2. І. О. Вакарчук, Т. В. Кулій, О. В. Кнігініцький, В. М. Ткачук. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.
 3. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 с. (1-й розділ).

Базова

 1. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М., 1983.
 2. Давыдов А. С. Квантовая механика. М., 1973.
 3. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
 4. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
 5. Соколов А. А., Тернов И. М., Жуковский В. И. Квантовая механика. М., 1979.
 6. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М., 1989.
 7. Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики. М., 1960.

 Допоміжна

 1. Фок В. А. Начала квантовой механики. М., 1976.
 2. Ферми Е. Квантовая механика: Конспект лекций. М., 1968.
 3. Шифф Л. Квантовая механика. М., 1959.
 4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8,9. М., 1966.
 5. Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. М., 1968.
 6. Зоммерфельд А. Строение атома и спектра. Т.2. М., 1956.
 7. Мессиа А. Квантовая механика. Т. 1,2. М., 1979.

Інформаційні ресурси

http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму