Квантова механіка (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика та астрофізика, ОП Комп’ютерна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор, професор Ткачук В. М.ФзФ-31, ФзК-31
732професор, професор Ткачук В. М.ФзФ-41, ФзФ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзФ-31
ФзК-31
732ФзФ-41
ФзК-41

Опис навчальної дисципліни

В курсі представлені основи квантової механіки. Також робочою програмою курсу передбачено практичні заняття, які включають всі основні розділи квантової механіки.

Курс охоплює такі теми: основні принципи квантової механіки, математичний апарат квантової механіки, рівняння Шредінґера, найпростіші задачі квантової механіки, зв’язок квантової механіки з класичною, момент кількості руху, рух частинки в центральносиметричному полі, теорія збурень, взаємодія атома з електромаґнітним полем, релятивістська квантова механіка, квантова механіка системи багатьох частинок, теорія розсіяння.

Метою цієї дисципліни є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із мікросвітом. Завданням курсу є оволодіння навичок опису та розрахунку властивостей квантових систем.

Після завершення цього курсу студент буде :

  • знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.
  • вміти застосовувати знання квантової механіки для розв’язування задач квантової механіки, володіти апаратом квантової механіки та розв’язувати відповідні рівняння.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика.

Рекомендована література

Базова

  1. Вакарчук І. О. Квантова механіка. Львів, 2012.
  2. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
  3. Юхновський І. Р. Квантова механіка. Київ, 1995.
  4. Вакарчук І. О., Кулій Т. В.,Кнігініцький О. В., Ткачук В. М. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.

Допоміжна

  1. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
  2. Понеділок Г. В. Основи квантової фізики. Львів, 2009.

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус