Квантова механіка (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Гнатенко Х. П.ФзН-31, ФзП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзН-31Гнатенко Х. П.
ФзП-31Гнатенко Х. П.

Опис навчальної дисципліни

У курсі “Квантова механіка 1” висвітлюються основні принципи та найпростіші задачі квантової механіки, яка є фундаментальним розділом теоретичної фізики.

Мета: ознайомити студентів з основними принципами квантової механіки

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати математичний апарат квантової механіки, розв’язувати найпростіші задачі квантової механіки

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття та принципи  квантової механіки, розв’язки найпростіших задач квантової механіки

вміти: застосовувати математичний апарат квантової механіки для розв’язання найпростіших задач.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика, програмування.

Рекомендована література

Базова

 1. Вакарчук І. О.Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 стор.
 2. Вакарчук І. О., Кулій Т. В., Кнігініцький О. В., Ткачук В. М.. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.
 3. Ткачук В. М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.
 4. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
 5. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
 6. Dirac P. А. М. Principles of quantum mechanics Oxford at the Clarendon press,
 7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М., 1989.
 8. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8,9. М., 1966.
 9. Karpov G., Patmiou  M. Physics in the information age: qualitative methods in quantum mechanics. European Journal of Physics, 41,  035407, 2020. https://doi.org/10.1088/1361-6404/ab7c6a
 10.  Mostowski  J., Pietraszewicz  J. Quantum versus classical angular momentum. European Journal of Physics, 41, 025402, 2020. https://doi.org/10.1088/1361-6404/ab4b2d

Допоміжна

 1. Ферми Е. Квантовая механика: Конспект лекций. М., 1968.
 2. Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. М., 1968.
 3. Зоммерфельд А. Строение атома и спектра. Т.2. М., 1956.
 4. Jelic V., Marsiglio F. The double-well potential in quantum mechanics: a simple, numerically exact formulation. European Journal of Physics, 33, 1651, 2012.  https://doi.org/10.1088/0143-0807/33/6/1651

Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org
 2. https://arxiv.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму