Програмування (104 Фізика і Астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит
27Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Григорчак О. І.ФзІ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзІ-11Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Програмування” є базовою дисципліною, оволодіння якою дозволить майбутньому фізику ефективно використовувати чисельні підходи до вирішення складних фізичних задач.

Мета: дати базове розуміння архітектури та функціонування сучасних електронних обчислювальних машин, сформувати алгоритмічне мислення для вирішення математичних і фізичних задач.

Завдання: навчити студентів синтаксису таких мов програмування як Сі та Пайтон, розвинути навик самостійно створювати програми та реалізовувати алгоритми цими мовами з подальшим застосуванням отриманих знань у чисельних підходях вирішення фізичних задач.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати архітектуру та принципи функціонування ЕОМ, базовий синтаксис мов Сі та Пайтон, прості алгоритми та їх застосування у чисельних методах.

вміти складати та реалізовувати прості алгоритми мовами Сі та Пайтон, використовувати структурно-функціональний підхід до задач, розв’язання яких вимагає декомпозиції здачі на підзадачі, використовувати отримані знання до реалізації чисельних підходів у вирішення фізичних задач.

 

Рекомендована література

Базова

 1. О. Г. Трофименко, Основи програмування. Теорія і практика, 2010.
 2. В. В. Войтенко, А. В. Морозов, С/С++: Теорія і практика, 2004.
 3. Д. Д. Татарчук, Ю. В. Діденко, Програмування мовами С та С++, 2012.
 4. А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Програмування числових методів мовою Python, 2014.
 5. А. П. Креневич. Python у прикладах і задачах, 2017.
 6. О.М. Васильєв, Програмування мовою Python, 2011.
 7. А.В. Яковенко, Основи програмування. Python. Частина 1, 2018.

 

Допоміжна

 1. З. Я. Шпак. Програмування мовою С, 2006.
 2. Ю.А. Бєлов, Т.О. Карнаух, Ю.В.Коваль, А.Б. Ставровський. Вступ до програмування мовою С++, 2012.
 3. М. Лутц. Изучаем Python. 3 издание, 2009.
 4. М. Саммерфилд. Python на практике. 2014.
 5. Steven F. Lott, Functional Python Programming, 2nd ed., 2018.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму