Квантові комп’ютери: сучасний стан та перспективи (104 Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гнатенко Х. П.ФзФм-51 (1.9)

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-51 (1.9)Гнатенко Х. П.

Опис навчальної дисципліни

Мета: розуміння сучасних можливостей квантового програмування та перспектив використання квантових обчислень

Завдання: ознайомити студентів з основами роботи квантових комп’ютерів, особливостями квантового програмування, перспективами досягнення квантової переваги.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості роботи квантових комп’ютерів, квантові алгоритми та можливості їх використання

вміти: реалізовувати квантові алгоритми на квантових комп’ютерах та симуляторах,

Для слухачів курсу необхідними є знання з квантової механіки,  програмування, фундаментальних проблем квантової механіки.

Рекомендована література

Базова

 1. Т. Є. Крохмальський, Вступ до квантових обчислень. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 204 с.
 2. Ткачук В. М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.
 3. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. (Розділ Основи квантової інформації.)
 4. Nielsen, M. A., Chuang, I. L. Quantum Computation and Quantum Information (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.  (2010).
 5. Hayashi М. Quantum Information Springer, New York, NY. (2006) https://doi.org/10.1007/3-540-30266-2

 

 Допоміжна

 1. Arute, Frank; et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processorNature574, 505 (2019) doi:1038/s41586-019-1666-5.
 2. Barabasi et al. Student User Experience with the IBM QISKit Quantum Computing Interface. In: Arai K., Bhatia R. (eds) Advances in Information and Communication. FICC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 70. Springer, Cham, 2020 https://doi.org/10.1007/978-3-030-12385-7_41

Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org
 2. Arxiv  https://arxiv.org/
 3. https://quantum-computing.ibm.com/
 4. https://qiskit.org/documentation/tutorials/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму