Квантові комп’ютери: сучасний стан та перспективи (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стецко М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із сучасним станом квантових комп’ютерів, основою їх роботи і їхньою архітектурою.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Квантові комп’ютери: сучасний стан і перспективи» є ознайомлення студентів із фізичними основами роботи сучасних квантових комп’ютерів, які працюють на ефекті Джозефсона. Також ознайомити студентів із архітектурою квантових комп’ютерів, які реалізуються на ядерних і електронних спінах атомів.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з квантової механіки, фундаментальних проблем квантової механіки, математичного аналізу, лінійної алґебри, диференціальних рівнянь.

Рекомендована література

Базова:

1. Francesco Tafuri. Fundamentals and Frontiers of the Josephson Effect. Springer Series in Materials Science 286, 2019, 810 p.

2. Т. Є. Крохмальський. Вступ до квантових обчислень. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2018, 204 с.

3. Juan José García Ripoll, Quantum Information and Quantum Optics with superconducting circuits, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2022, 302 p.

Допоміжна:

1. B. Yurke, J. S. Denker. Quantum network theory. Phys. Rev. A. 29, 1419 (1983).

Інформаційні ресурси

  1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус