Квантово-механічні аспекти астрофізики (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кузьмак А. Р.ФзФм-52м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-52мКузьмак А. Р.

Опис навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів із квантово-механічним описом фізичних процесів, які відбуваються в астрофізичних об’єктах, таких як зорі, білі карлики, нейтронні зорі, чорні діри, тощо.
Завдання: ознайомитися із квантово-механічними методами дослідження поведінки, астрофізичних об’єктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретичні методи дослідження поведінки астрофізичних об’єктів
вміти: застосовувати теоретичні методи до опису поведінки астрофізичних об’єктів.

Рекомендована література

Базова
1. Я. Б. Зельдович, С. И. Блинников, Н. И. Шакура. Физические основы строения и эволюции звезд. М.: МГУ, 1981, 150 с.
2. І. О. Вакарчук. Теорія зоряних спектрів. Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002, 360 с.
3. В. Л. Гинзбург. Теоретическая физика и астрофизика. Дополнительные главы. М.: Наука, 1980, 505 с. 4. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Теория тяготения и эволюция звезд. М.: Наука, 1971, 484 с.

Допоміжна
1. П. Д. Насельський, Д. И. Новиков, И. Д. Новиков. Реликтовое излучение Вселенной. М.: Наука, 2003, 392 с.
2. К.А. Бронников С.Г. Рубин. Лекции по гравитации и космологии. М.: МИФИ, 2008, 460 с.
3. С. Чандрасекар. Математическая теория черных дыр. Ч 1. М.: Мир, 1986, 278 с.
4. С. Чандрасекар. Математическая теория черных дыр. Ч 2. М.: Мир, 1986, 356 с.

Інформаційні ресурси
1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму