Квантовомеханічні аспекти астрофізики (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування, ОНП Експериментальна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кузьмак А. Р.ФзФм-12, ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-12
ФзФм-11

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із квантовими ефектами, які лежать в основі явищ в астрофізиці і поведінки астрофізичних об’єктів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Квантово-механічні аспекти астрофізики» є ознайомлення студентів із квантово-механічним описом фізичних процесів, які відбуваються в астрофізичних об’єктах, таких як зорі, білі карлики, нейтронні зорі, чорні діри, тощо.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з квантової механіки, астрофізики, електродинаміки, статистичної фізики, математичного аналізу, диференціальних рівнянь.

Рекомендована література

Базова:

  1. І. О. Вакарчук. Теорія зоряних спектрів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
  2. J. J. Eldridge, Ch. A. Tout. The Structure and Evolution of Stars. 1st edn. World Scientific Publishing Europe Ltd, 2019.

Допоміжна:

  1. І. О. Вакарчук. Квантова механіка. 4-е вид. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

Інформаційні ресурси:

  1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус