Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Криницький Ю. С.ФзП-11(1), ФзП-11(2)

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФзП-11(1)Криницький Ю. С.
ФзП-11(2)Криницький Ю. С.

Опис навчальної дисципліни

Курс лінійної алгебри, векторного і тензорного аналізу є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування у фізиків поняття про теорію множин, лінійні простори, лінійні оператори, тензорну алгебру, диференціювання та інтегрування векторних і скалярних полів.

Завдання: навчити студентів користуватись методами лінійної алгебри, володіти апаратом тензорів та технікою диференціювання скалярних і векторних полів, застосовувати інтегральні теореми.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.

вміти: застосовувати методи, викладені в курсі.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

1. В. І Андрійчук. Навчально-методичний посібник з лінійн6ої алгебри.— Львів: ЛНУ, 2003.

Базова
1. А.И.Кострикин, Ю.И.Манин. Линейная алгебра и геометрия. – Москва, 1980.
2. М.Т.Сеньків. Векторний і тензорний аналіз. – Львів, 1991.
3. Т.В Авдєєва, В.М. Шраменко. Лінійна алгебра в задачах та прикладах. . – Київ, 2016.

Допоміжна
1. Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. Т. Фоменко. Современная геометрия: Методы и приложения. М.: Наука, 1979.
2. И. В. Проскуряков. Сборник задач по линенйної алгебре.— Москва, 2010.

Інформаційні ресурси

1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму