Математичні аспекти квантової механіки (Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стецко М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

У цьому курсі передбачено вивчення таких розділів: найпростіші ситуації та прикладні аспекти. Для опанування дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика, квантова механіка.

Метою курсу є ознайомлення студентів з математичним апаратом квантової механіки. Наголос буде зроблено на введені строгого математичного формалізму квантової механіки, що дозволить уникнути числених “парадоксів”. Наводяться приклади операторів, що описують фізичні системи та проводиться їх детальний аналіз; завданням – навчити студентів правильно використовувати математичні квантової механіки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.

вміти:

  • застосовувати методи, викладені в курсі.

Рекомендована література

  1. Giers, Mathematical surprises and Dirac’s formalism in quantum mechanics Rep. Prog. Phys. 63, 1893–1931 (2000).
  2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка. Львів, 2008. 847 с.
  3. М. Рид, Б. Саймон, Методы современной математической физики. Т. 1, 2. Москва: Мир, 1978.
  4. Bonneau, J. Faraut and G. Valent, Self-adjoint extensions of operators and the teaching of quantum mechanics. Am. J. Phys. 69, 322 (2001).