Обчислювальна техніка і програмування (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ФзПн-11, ФзПк-11
216доцент Бовгира О. В.ФзПн-11, ФзПк-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзПн-11
ФзПк-11
232ФзПн-11
ФзПк-11

Рекомендована література

  1. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 544 с.
  2. Бовгира О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Програмування і математичне моделювання» та «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів 1 курсу фізичного факультету, Львів, 2018 (електронна версія).
  3. Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. Шушура. Моделювання систем та процесів. Методи обчислень. /Навчальний посібник. Під загальною редакцією Р.Н. Квєтного, т.1(193 c.),т.2(233 c.).- Вінниця, ВНТУ,-2013.
  4. Єжов С.М. Методи обчислень: Навчальний посiбник.К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2001, – 140 с.
  5. http://chtyvo.org.ua/authors/Hrytsiuk_Yurii/Obiektno-oriientovane_prohramuvannia_movoiu_Cpp/
  6. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/vstup/L3.htm
  7. Бублик В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування: Підручник. — Київ : ІТ-книга, 2015. — 624 с.

 

Матеріали

Практичні завдання на час карантину з 12.03 по 03.04. 2020 р.

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Лабораторна робота №13

ФзП-11

№ п/п ПІБ студента Завдання
Лаб. № 11 Лаб. № 12 Лаб. № 13
1 Вайда Ілля 5a, 5b, 5c 12.5 13a, 13.5б
2 Головатий Данило 10а, 10b, 10c 12.10 13a, 13.10б
3 Гординський Роман 12а, 12b, 12c 12.12 13a, 13.12б
4 Данилишин Олексій 2a, 2b, 2c 12.2 13a, 13.2б
5 Закревський Олександр 7а, 7b, 7c 12.7 13a, 13.7б
6 Коваль Вероніка 6a, 6b, 6c 12.6 13a, 13.6б
7 Колодій Василь 4a, 4b, 4c 12.4 13a, 13.4б
8 Коморний Євген 6a, 6b, 6c 12.6 13a, 13.6б
9 Костів Назар 5a, 5b, 5c 12.5 13a, 13.5б
10 Кулик Павло 12а, 12b, 12c 12.12 13a, 13.12б
11 Лизуник Тарас 10а, 10b, 10c 12.10 13a, 13.10б
12 Нікулін Данило 8a, 8b, 8c 12.8 13a, 13.8б
13 Онисько Михайло 9а, 9b, 9c 12.9 13a, 13.9б
14 Опришко Остап 8a, 8b, 8c 12.8 13a, 13.8б
15 Пилипчук Роман 8a, 8b, 8c 12.8 13a, 13.8б
16 Плечистий Маріуш 11а, 11b, 11c 12.11 13a, 13.11б
17 Редько Анастасія 3a, 3b, 3c 12.3 13a, 13.3б
18 Сєнін Костянтин 12а, 12b, 12c 12.12 13a, 13.12б
19 Ткач Павло 8a, 8b, 8c 12.8 13a, 13.8б
20 Фабричний Іван 3a, 3b, 3c 12.3 13a, 13.3б
21 Сосюкін Олександр 5a, 5b, 5c 12.5 13a, 13.5б