Основи радіоелектроніки (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
81.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Фтомин Н. Є.ФзП-41
816доцент Фтомин Н. Є.ФзП-31(1), ФзП-31(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ФзП-41доцент Фтомин Н. Є.
816ФзП-31(1)доцент Фтомин Н. Є.
ФзП-31(2)доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Основи радіоелектроніки” знайомить студентів із методами опису та перетворення радіосигналів, фізичними основами сучасної радіоелектроніки та основними дискретними елементами. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень. Їхнє вивчення під час лекційних та лабораторних занять дає змогу опанувати знання з радіоелектроніки, які є фундаментом для різних галузей науки і техніки.

Лабораторні роботи з дисципліни “Основи радіоелектроніки” є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з радіоелектронною апаратурою, дає відомості про сучасну елементну базу та основні методи вимірювань в електроніці, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

 

Результати навчання:

  • знати:

сучасний стан і перспективи розвитку радіоелектроніки;

основні поняття, визначення та функціональні можливості елементів радіоелектроніки;

характеристики електровимірювальних приладів, правила їхнього ввімкнення;

принципи роботи та основні характеристики напівпровідникових приладів: транзисторів, операційних підсилювачів;

принципи роботи та основні характеристики інтегральних схем;

принципи роботи цифрової техніки.

  • вміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

досліджувати основні характеристики електронних елементів (діодів, транзисторів, тиристорів) та пристроїв (підсилювачів, генераторів, стабілізаторів);

розраховувати параметри лінійних електричних схем побудованих за принципом чотириполюсника;

визначати основні характеристики електровимірювальних приладів, принципи дії та область застосування;

використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації з радіоелектроніки.