Практична астрофізика (Астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816професор Новосядлий Б. С.ФзА-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФзА-41Смеречинський С. В.

Опис навчальної дисципліни

Мета:
Спецкурс “Практична астрофізика” разом з іншими загальними дисциплінами, спрямований на забезпечення загальної базової підготовки студентів фізичних спеціальностей – він покликаний бути основою для засвоєння студентами основних дисциплін, які викладаються на кафедрі астрофізики та деяких інших кафедрах фізичного факультету, що формують спеціальні знання майбутніх бакалаврів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:
вибір телескопа для різних видів конкретних спостережень;
фотометричні системи, які використовуються для астрофізичних спостережень;
розміщення фотометричних стандартів на небесній сфері;
методи електрофотометричних спостережень змінних зір;
методи виправлення інструментальних зоряних величин за атмосферну екстинкцію;
методи редукції інструментальних зоряних величин до міжнародної системи;
всі відомі фотометричні каталоги змінних зір.

Вміти:
вибрати телескоп для конкретних спостережень;
навести телескоп на задане світило;
проводити фотометричні спостереження;
виправити ці спостереження за екстинкцію і виконати редукцію їх до міжнародної системи;
проводити обробку спостережень і визначати тип змінного світила.

Рекомендована література

Базова:
1.Мартинов Д.Я. Курс практической астрофизики. М.: Наука, 1977.
2.Курс астрофизики и звездной астрономии. Т.1 под ред. Михайлова А.А. М.: Наука, 1973.

Допоміжна:
1. Методы наблюдений нестационарных звезд. М.: Наука, 1976.
2. Хромов Г.С. Приемники излучения в наземной астрономи// Итоги науки и техники. М., 1982.
3. Щеглов П.В. Проблемы практической астрономии. М.: Наука, 1982.
4. Муров А.Н., Кушко А.Б. Методи обработки измерений. М.: Наука, 1983.
5. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. М.: Наука, 1971.

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму