Проблеми електронного матеріалознавства (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Штаблавий І. І.ФзФм-52м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-52мПрисяжнюк В. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу: засвоєння студентами основних положень в галузі електронного матеріалознавства; вивчення технології отримання електротехнічних матеріалів і їх характеристик.

Завдання: Вивчення студентами основ матеріалознавства і технології матеріалів для електроніки, існуючих і перспективних напрямків розвитку цих матеріалів, класифікації матеріалів за агрегатним станом, хімічним складом, функціональним призначенням. Ознайомлення студентів з технологічними процесами при виробництві матеріалів для електроніки та їхніми характеристиками.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • особливості будови кристалічних матеріалів,
 • основні види матеріалів для електроніки: провідники, напівпровідники, діелектрики, магнітні матеріали;
 • особливості фізичних явищ в матеріалах для електроніки; класифікацію, властивості і область застосування матеріалів, принципи їх вибору для застосування у виробництві виробів твердотільної електроніки;
 • основні відомості про призначення і технології виробництва матеріалів для електроніки;

вміти:

 • вибирати матеріали на основі аналізу їх властивостей для конкретного застосування у виробництві виробів твердотільної електроніки;
 • підбирати матеріали за їх призначенням та умовами експлуатації для виконання робіт;
 • експлуатувати контрольно-вимірювальне обладнання для вимірювання параметрів і характеристик матеріалів для виробництва виробів твердотільної електроніки;

Рекомендована література

Базова

 1. Швець С.Я., Червоний І.Ф., Головко О.П. Матеріали електронної техніки Навчальний посібник. Запоріжжя, Видавництво ЗДІА, 2008. – 380 с.
 2. Прокопів В. В. Матеріали електронної техніки : навчальний посібник – Івано-Франківськ :Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 288 с.
 3. С. І. Мудрий, І. І. Штаблавий Фізичне матеріалознавство (навч. посібник), Львів, 2012, 418 с.
 4. З. Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Б. А. Лукіянець, З. М. Микитюк, І. В. Петрович Фізичні основи електронної техніки, Львів, Видавництво «Бескид Біт» 2004, 880 с.

Допоміжна

 1. E. Hummel Electronic properties of materials/ An introduction for engineers Springer, 1985, 319p.
 2. R. Fornari Single Crystals of Electronic Materials Growth and Properties, Woodhead Publishing, 2019, 582 P.
 3. Korkin E. Gusev J. Labanowski S. Luryi Nanotechnology for Electronic Materials and Devices, Springer, 2007, 367 P.
 4. A. Moliton Solid-State Physics for Electronics, Wiley 2009, 389 P.
 5. C. Sorrell, S. Sugihara and J. Nowotny Materials for energy conversion devices, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2005, 416 P.
 6. Mihai Irimia-Vladu, Eric D. Glowacki, Niyazi S. Sariciftci, and Siegfried Bauer Green Materials for Electronics, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, 2018, 329 P.
 7. Deborah D. L. Chung Materials for Electronic Packaging, Butterworth-Heinemann, 1995, 368 P.

Матеріали

 1. Є.Я.  Швець,  О.П.  Головко, Ю.В. Головко Матеріали і компоненти  електроніки. Методичні вказівки до самостійної роботи і контроля знань студентів та виконання лабораторних робіт – Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 32 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус