Проблеми фізики наноструктур (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бовгира О. В.ФзТм-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзТм-51мдоцент Бовгира О. В.