Програмування і математичне моделювання (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ФзФф-11, ФзФк-11
216ФзФф-11, ФзФк-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзФф-11
ФзФк-11
232ФзФф-11
ФзФк-11

Рекомендована література

1.         Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 544 с.

2.         Бовгира О.В.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Програмування і математичне моделювання» та «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів 1 курсу фізичного факультету, Львів, 2018 (електронна версія).

3.         Сплайн-функції та їх застосування / Б.П.Довгий, А.В.Ловейкін, Є.С.Вакал, Ю.Є.Вакал. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 117 с.

4.         Сплайни в цифровій обробці даних і сигналів / Шутко М.О., Шелевицький І.В., Шутко В.М., Колганова О.О. – Кривий Ріг: “Видавничий дім”, 2008. – 231 с.

5.         Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. Шушура. Моделювання систем та процесів. Методи обчислень. /Навчальний посібник. Під загальною редакцією Р.Н. Квєтного, т.1(193 c.), т.2(233 c.).- Вінниця, ВНТУ,-2013.

6.         Єжов С.М. Методи обчислень: Навчальний посiбник.К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2001. – 140 с.

Матеріали

Практичні завдання на час карантину з 12.03 по 03.04. 2020 р.

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Лабораторна робота №13

ФзФ-11

№ п/п ПІБ студента Завдання
Лаб. № 11 Лаб. № 12 Лаб. № 13
1 Бекиров Заід 11а, 11b, 11c 12.11 13а, 13.11б
2 Гаврилюк Владислав 8a, 8b, 8c 12.8 13а, 13.8б
3 Ковальчук Олексій 8a, 8b, 8c 12.8 13а, 13.8б
4 Міщенко Вікторія 6a, 6b, 6c 12.6 13а, 13.6б
5 Панас Арсен 5a, 5b, 5c 12.5 13а, 13.5б

ФзК-11

№ п/п ПІБ студента Завдання
Лаб. № 11 Лаб. № 12 Лаб. № 13
1 Гончар Данило 8a, 8b, 8c 12.8 13а, 13.8б
2 Денис Віталій 11а, 11b, 11c 12.11 13а, 13.11б
3 Дітківський Кирило 4a, 4b, 4c 12.4 13а, 13.4б
4 Дурнота Юрій 6a, 6b, 6c 12.6 13а, 13.6б
5 Іванчихін Степан 5a, 5b, 5c 12.5 13а, 13.5б
6 Катарина Сергій 10а, 10b, 10c 12.10 13а, 13.10б
7 Качмар Маркіян 11а, 11b, 11c 12.11 13а, 13.11б
8 Крицун Наталія 6a, 6b, 6c 12.6 13а, 13.6б
9 Кунець Богдан 7a, 7b, 7c 12.7 13а, 13.7б
10 Лехман Павло 8a, 8b, 8c 12.8 13а, 13.8б
11 Люлька Віталія 3a, 3b, 3c 12.3 13а, 13.3б
12 Матвіїшин Михайло 7a, 7b, 7c 12.7 13а, 13.7б
13 Муха Роман 10а, 10b, 10c 12.10 13а, 13.10б
14 Пацаган Ярополк 9а, 9b, 9c 12.9 13а, 13.9б
15 Стецишин Олег 9а, 9b, 9c 12.9 13а, 13.9б
16 Шпирка Любомир 4a, 4b, 4c 12.4 13а, 13.4б
17 Яремко Ігор-Тарас 8a, 8b, 8c 12.8 13а, 13.8б
18 Яцевич Марина 2a, 2b, 2c 12.2 13а, 13.2б