Програмування в середовищі ОС Linux (Астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Тишко Н. Л.ФзА-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзА-31Тишко Н. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Мета:
даного курсу є: ознайомлення студентів з основами роботи в Unix подібних операційних системих; ознайомлення з пакетами аналітичних і числових розрахунків та пакетами обробки даних астрономічних спостережень. Навчання студента методам розробки і написання програм на мовах високого рівня та їх компіляції.

Завдання:
формування у майбутніх фахівців стійких знань та основних понять для роботи в операційній системі Linux, які вони повинні використовувати при подальшому навчанні а також на практиці в своїй роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
Знати:
основи політики безпеки в OC Linux; правила роботи з файловою системою; основи безпеки при використанні комп’ютерних мереж; формати представлення даних; синтаксис, типи даних, керуючі структури мов C та C++.

Вміти:
користуватися ПК на якому встановлено OC Linux; створювати та редагувати текстові та графічні файли; обробляти дані, отримані з експерименту, засобами пакетів GNUPlot, Maxima, SciLab, IRAF та AIPS++; розробляти власні програми для обробки спостережуваних даних; користуватися компіляторами GNU.

Рекомендована література

Базова:
1. Дунаев С. «UNIX SYSTEM V. Release 4.2. Общее руководство». – М.: “Диалог-МИФИ”, 1995.
2. Колисниченко Д.Н., Аллен Питер В. LINUX: полное руководство. — СПб: Наука и Техника, 2006
3. Маслинский К. Операционная система Linux – ИНТУИТ.ру, 2005.
4. Робачевский А. «Операционная система UNIX» – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
5. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т. Руководство администратора Linux. 2-е издание.: Пер. з англ. — М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007.

Інформаційні ресурси:
1. Костромин В.А. Основы работы в ОС Linux. Курс ИНТУИТ.ру. – www.intuit.ru
2. Костромин В.А., Разделы диска и средства для работы с ними в Линукс. – http://www.linuxcenter.ru/lib/books/partitioning/
3. Корнеев Д. Права доступа к файлам в Linux – http://old.linux.kiev.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=703
4. Кузнецов С.В. – История создания UNIX – http://www.linuxcenter.ru/lib/history/unix_gentree.phtml
5. Маслинский К., Отставнов М. «Графический интерфейс в Linux» – http://docs.altlinux.org/current/modules/linux_gui/index.html
6. Сборник наиболее ЧАсто задаваемых ВОпросов (FAQ), касающихся использования программных продуктов ALT Linux Team. – http://faq.altlinux.ru
7. Федосеев А. UNIX: учебный курс – http://fedoseev.net/materials/courses/admin/index.html
8. Фленов М. Linux глазами хакера — С-Пб.; БХВ-Петербург, 2005. 19. Alt Linux Wiki – http://www.altlinux.org/
9. ALT Linux Master 2.0 Руководство системного администратора – http://ruslinux.net/MyLDP/server/ALTLinux-Master/index.html
10. Lars Wirzenius, Joanna Oja Руководство по системному администрированию операционной системы Linux для начинающих. – http://ruslinux.net/MyLDP/BOOKS/sag-062/book1.htm
11. LinuxFormat (русская версия) – http://www.linuxformat.ru/
12. http://www.ln.com.ua/~openxs/projects/man/uman114.html — Основы ОС UNIX. Учебный курс.
13. http://programmersclub.ru/main – Учебник по C++ для начинающих
14. http://ru.wikipedia.org/wiki/Netfilter – Описание netfilter
15. http://safetyonline.org.ua/rus/html/etusivu.htm — Безопасность детей в Интернете

Матеріали

1. Олифер В. Г., Олифер Н. Ф. Сетевые операционные системы (2-е изд.). С.-П.:Питер, 2009
2. Баррет Д. Linux – основные команды. Карманный справочник — М.; Кудиц- образ, 2005
3. Боковой Б., Левин Д., Маслинский М.. «Система управления пакетами APT»
4. Бруй В. В., Карлов С. В. LINUX-сервер: пошаговые инструкции инсталляции и настройки. — М.: Изд-во СИП РИА, 2003

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму