Рівняння математичної фізики (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика та астрофізика, ОП Комп’ютерна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Самар М. І.ФзФ-31, ФзК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФзФ-31
ФзК-31

Опис навчальної дисципліни

«Рівняння математичної фізики» – це продовження курсу математичної фізики, що складає основу математичного апарату наступних курсів теоретичної фізики.

Мета: засвоєння студентами тих розділів математики, що виникли в результаті дослідження різних фізичних явищ: теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних, варіаційного числення та розділів, дотичних до них, таких як теорія функцій комплексної змінної, теорія узагальнених функцій, теорія спеціальних функцій, елементи функціонального аналізу.

Завдання: навчити студентів самостійно розв’язувати крайові задачі математичної фізики різними методами, варіаційні задачі, оперувати з комплексними функціями, узагальненими та спеціальними функціями.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін вищої математики: математичного аналізу, диференціальних та інтеґральних рівнянь, векторного і тензорного аналізу, теорії функції комплесної змінної, інтегральних перетворень.

Рекомендована література

Базова

  1. С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський. Методи математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2011.
  2. С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. 1001 задача з математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2006.
  3. М.О. Перестюк, В. В. Маринець, Теорія рівнянь математичої фізики. – К.: “Либідь”. — 2006.
  4. Вакал Є. С., Ловейкін А. В. Методи математичної фізики в прикладах і задачах : навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету. – К.: Видавець Кравченко Я.О., 2020.
  5. І. С. Доценко , О.І. Якименко, Методи математичної фізики: методичний посібник для студентів фізичного факультету. – К.: ВПЦ «Київський університет». — 2007.

Допоміжна

  1. А. Свідзінський. Математичні методи теоретичної фізики. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа”.– 2001.
  1. В. М. Адамян, М. Я. Сушко. Вступ до математичної фізики. Introduction to mathematical physics.– Одеса: Астропринт.– 2014.

Інформаційні ресурси

  1. MathWorld: the web most extensive mathematics resource. – http: // mathworld.wolfram.com
  2. Wikipedia. – http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус