Сенсори та перетворювачі фізичних величин (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Щепанський П. А.ФзН-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФзН-41Щепанський П. А.

Опис навчальної дисципліни

Процес вимірювання з метою експертної оцінки середовища, явища чи процесу передбачає встановлення його якісних та кількісних характеристик. Кількісні характеристики отримують з використанням сенсорів і перетворювачів фізичних величин. Розвиток вимірювальної техніки, її автоматизація та комп’ютеризація передбачає й застосування нових т. зв. інтелектуальних сенсорів. У зв’язку з цим арсенал перетворювачів фізичних величин зазнає постійного оновлення.

Навчальну дисципліну присвячено основним характеристикам, типам, принципам дії та схемам реалізації сенсорів і перетворювачів фізичних величин.

Мета: опанування найпоширеніших засобів вимірювання і схем контролю на основі різних фізичних принципів.

Завдання: навчити студентів застосовувати на практиці набуті на фундаментальних курсах знання: розуміти фізичні принципи роботи сенсорів та роботу схем керування ними, забезпечити отримання практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати. 

Рекомендована література

Базова

 1. Вимірювальні перетворювачі (сенсори) : підручник / В. М. Ванько, Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Ю. В. Яцук ; ред.: Є. С. Поліщук, В. М. Ванько ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2015. — 580 c.
 2. Давачі : навч. посіб. / М. В. Бурштинський, М. В. Хай, Б. М. Харчишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доповн. — Львів : ТзОВ «Простір М», 2014. — 198,
 3. Готра З.Ю. и др. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів / Під ред. З.Ю.Готри. – 2001. –К.: Львів, – 631 с.
 4. Савчин В.П. Напівпровідникова фотоелектроніка / В.П.Савчин, І.І.Іжнін, М.М.Ваків. – 2010ю – ЛьвівЖЛНУ імені Івана Франка. – 728 с.
 5. Шарапов В.М., Поліщук Е.С., Кошевой Н.Д. та їн. Датчики: Довідник / Під заг. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. – 2012. – Москва: Техносфера. – 624 с. (рос.)
 6. Encyclopedia of Electronic Components Volume 3: Sensors for Location, Presence, Proximity, Orientation, Oscillation, Force, Load, Human Input, Liquid … Light, Heat, Sound, and Electricity Paperback – 2016. – 258 p.

Допоміжна

 1. Mitsubayashi K. Chemical, Gas, and Biosensors for Internet of Things and Related Applications 1st Edition / K. Mitsubayashi, O. Niwa, Y. Ueno. – 2019.– – 306 p.
 2. Датчики / Під. ред. З.Ю.Готри, О.И.Чайковского – 1995. –Львів: Каменяр. –312 с.
 3. Фрайден Дж. Сучасні датчики. Довідник. – 2005. – М.: Техносфера. – 592 с. (рос.)
 4. Аш др. Датчики вимірювальних систем. – 1992. – М.: Мир.: В 2-х книгах. – 820с. (рос.)
 5. Гутников В.С. Інтегральна електроніка у вимірювальних пристроях. – 1988. – Л.: Энергия. – 304 с. (рос.)
 6. Аксененко М.Д., Бараночников М. Приймачі оптичного випромінювання: Довідник. –1987. – М.: Радіо та зв’язок. –296 с. (рос.)

Інформаційні ресурси

 1. Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.
 2. https://www.electronicshub.org/different-types-sensors.

Силабус:

Завантажити силабус