Сенсори та перетворювачі фізичних величин (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Демків Т. М.ФзП-31(1), ФзП-31(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФзП-31(1)доцент Демків Т. М.
ФзП-31(2)доцент Демків Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Процес вимірювання з метою експертної оцінки середовища, явища чи процесу передбачає встановлення його якісних та кількісних характеристик. Кількісні характеристики отримують з використанням сенсорів і перетворювачів фізичних величин. Розвиток вимірювальної техніки, її автоматизація та комп’ютеризація передбачає й застосування нових т. зв. інтелектуальних сенсорів. У зв’язку з цим арсенал перетворювачів фізичних величин зазнає постійного оновлення.

Навчальну дисципліну присвячено основним характеристикам, типам, принципам дії та схемам реалізації сенсорів і перетворювачів фізичних величин.

Мета: опанування найпоширеніших засобів вимірювання і схем контролю на основі різних фізичних принципів.

Завдання: навчити студентів застосовувати на практиці набуті на фундаментальних курсах знання: розуміти фізичні принципи роботи сенсорів та роботу схем керування ними, забезпечити отримання практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні типи сенсорів;

закони, явища, на яких ґрунтується робота сенсорів;

схеми з’єднання та керування перетворювачів сигналу.

  • вміти:

застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема при розгляді принципу роботи сенсорів;

уявляти принципи дії та область застосування вимірювальних перетворювачів фізичних величин на сенсорів на їх основі;

розуміти схеми з’єднання та керування вимірювальними перетворювачами.