Спектральна експертиза матеріалів та сигналів (Прикладна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Чорнодольський Я. М.ФзП-41(1), ФзП-41(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ФзП-41(1)доцент Чорнодольський Я. М.
ФзП-41(2)доцент Чорнодольський Я. М.

Опис навчальної дисципліни

За останні три десятиліття характер матеріалознавчих досліджень істотно змінився завдяки розвитку інструментального аналізу. Багато методів виникли і набули широкого поширення для рутинного аналізу на комерційно доступних приладах. Прикладами можуть служити атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою, мас-спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою і атомно-абсорбційна спектрометрія з графітовими печами. Також швидкий розвиток цифрових технологій вимагає все нових комп’ютерних програм та методів для отримання, обробки та представлення необхідних даних.

Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні для знання методів дослідження елементного складу речовин і матеріалів, інформаційного забезпечення дослідження матеріалів і речовин та знання базових алгоритмів цифрової обробки сигналів.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення спектральних методів дослідження елементного складу речовин та методів цифрової обробки сигналів.

 

Результати навчання:

  • знати:

методику отримання фізичної інформації, що включає поглинання зовнішньої або внутрішньої енергії (або комбінацію декількох типів енергії), внаслідок чого утворюється фізична інформація у вигляді випускання частинок або хвиль;

методику виділення фізичної інформації необхідного і корисного сигналу із загального об’єму інформації;

методику перетворення фізичної інформації в електричну з використанням детекторів фотонів (фотопомножувачі, діоди, термічні детектори і т. д.) або детекторів іонів (чашка Фарадея, електронний помножувач і т.д.).

  • вміти:

обробляти електричну інформацію за допомогою електроніки для отримання ефективного сигналу, який можна обробити за допомогою програмного забезпечення;

перетворювати інформацію в аналітичну за допомогою програмного забезпечення (якісний аналіз, використання статистики для побудови градуювального графіка, розрахунку меж виявлення, відтворюваності, невизначеності та т. д.);

редагувати аналітичну інформацію з використанням комп’ютера: звіт, зберігання, оцінка, контроль якості та т. д.