Суперсиметрія у квантовій механіці (Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712професор Ткачук В. М.ФзФ-41(1)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ФзФ-41(1)професор Ткачук В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

У спецкурсі викладено основи алгебри суперсиметрії. Розглянуто суперсиметричну квантову механіку і її застосування для точного знаходження енергетичного спектру. Наведені приклади класичних задач квантової механіки, в яких проявляється суперсиметрія.

Мета: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач квантової механіки.

Завдання: навчити студентів використовувати методи суперсиметрії для розв’язування задач квантової механіки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.

вміти застосовувати методи, викладені в курсі.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика, квантова механіка.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова
  1. Генденштейн Л. Э., Криве Н. В. УФН. 1985. Т. 146. Вып. 4. С. 553–590.
  2. Физика за рубежом. Сер. Б. М.: Мир, 1988, 160 с.
  3. G. Junker. Supersymmetric methods in Quantum and Statictical Physics, Springer, 1996, 172p.

 Допоміжна

  1. 1. Тернов И. М., Жуков В. Ч., Борисов А. В. Квантовые процессы в сильном внешнем поле. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 192 с.

 

 

  1. Інформаційні ресурси

 

  1. http://www.wikipedia.org

 

Матеріали

Методичне забезпечення

1. В. М. Ткачук Суперсиметрія у квантовій механіці. — Львів, Вид-во ЛДУ, 1994.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму