Техніка і методи спектрального аналізу (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Курляк В. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис навчальної дисципліни

Мета  –  Техніка і методи спектроскопії широко використовуються в різних областях науки, техніки для контролю і автоматизації технологічних процесів, якості, чутливості, високої точності експерименту. Найбільш характерним, на даний час, є зближення оптичної спектроскопії з радіоелектронікою, обробка отриманих даних з допомогою ЕОМ та ін. У спецкурсі розглядаються спектральна техніка, методи спектральних атомного і молекулярного аналізу, мас-спектрометрії, спектроінтерференційні методи та ін.

 

Завдання –  освоїти техніку емісійного спектрального аналізу, ознайомлення з методами спектрального аналізу (візуальними, фотографічними, фотоелектричними способами реєстрації і розшифрування для різних типів зразків (сплаву, геологічної породи чи газової суміші); розшифрувати спектр та визначити природу атомів, які входять у склад зразка.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати:

 • фізичні основи спектрального аналізу;
 • методи спектрального аналізу;
 • основні характеристики спектральних приладів, прилади високої роздільної здатності, допоміжну спектральну техніку.
 • способи реєстрації випромінювання.

 

вміти:

 • користуватися технікою для спектрального аналізу;
 • провести аналіз різного типу зразків (розчинів, порошкоподібних проб, сплавів);
 • підготувати зразок для проведення спектрального аналізу;
 • отримати спектрограму для спектрального аналізу і розшифрувати.

Рекомендована література

Базова

 1. Тарасов К.И. Спектральные приборы. – Л.: Машиностроение, 1977.
 2. В.В.Лебедева. Экспериментальная  оптика. – М.: МГУ. 1994. – 368 с.
 3. Терек Т., Мика Й., Гегуш Е. Эмиссионный спектральный анализ. – М.: Мир. Т. 1,2.1982.
 4. Нагибина И.М., Михайловский Ю.К. Фотографические и фотоэлектрические спектральные приборы и техника эмиссионной спектроскопии. – Л.: Машиностроение,  1981.
 5. Буравлев Ю.И. и др. Методы спектрального анализа металлов и сплавов. – К.: Техника, 1981.
 6. Сайдов Г.В., Свердлова О.В. Практическое руководство по молекулярной спектроскопии. – Л.: ЛГУ, 1980.

 

Допоміжна

 1. А.Н.Зайдель и др. Техника и практика спектроскопии. – М.: Наука, 1966.
 2. Туркевич В.В. Спектральний аналіз. – Львів: Вища школа, 1975.
 3. Н.И.Тарасевич. Руководство к практикуму по спектральному анализу.– М.: МГУ, 1977.
 4. Туркевич В.В. Методичні вказівки до лабораторного практикуму із спецкурсу «Прикладна спектроскопія». – Львів: Вид. ЛДУ, 1990.

 

Інформаційні ресурси

 1. Wikipedia. http:wikipedia.org.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму