Технологічні основи електроніки (104 фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Фтомин Н. Є.ФзФм-62м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-62мЩепанський П. А.

Опис навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Технологічні основи електроніки» є формування у студентів знань і умінь в області конструювання, створення та фізичних принципів роботи сучасних елементів напівпровідникової наноелектроніки.

Лабораторний практикум з курсу «Технологічні основи електроніки» для студентів фізичного факультету є основою для набуття відповідних навиків роботи з прикладними програмними пакетами для моделювання фізичних параметрів дискретних елементів, дає відомості про основні фізичні основи  їх функціонування, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • принципи роботи та основні процеси створення сучасних елементів напівпровідникової електроніки.
 • сучасний стан і перспективи розвитку електроніки;
 • фізичні принципи роботи та напрямки практичного використання сучасних складових електроніки;

вміти:

 • проводити аналіз характеристик дискретних та інтегральних елементів сучасної напівпровідникової електроніки за допомогою сучасних комп’ютерних систем;
 • розробляти прикладні програми для моделювання фізичних параметрів елементів сучасної напівпровідникової електроніки;
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку потрібної інформації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Jha N. Nanoelectronic Circuit Design / N. Jha, D. Chen. – Springer, 2011. – 485 p.
 2. Hoeffinger B. Chips 2020 / B. Hoeffinger. – Springer, 2012. – 477 p.
 3. Iniewski K. Nanoelectronics / K. Iniewski. – The McGraw-Hill Companies, 2011. – 540 p.
 4. Sattler K.D. Handbook of Nanophysics. Nanoelectronics and Nanophotonics / K.D. Sattler. – CRC Press, 2011. – 781 p.
 5. Wager J. Transparent Electronics / J. Wager, D. Keszler, R. Presley. – Springer, 2008. – 2012 p.
 6. Готра З.Ю. Фізичні основи електронної техніки / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович. – Львів : Бескид Біт, 2004.– 880 с.
 7. Horowitz P. The Art of Electronic / P. Horowitz, W. Hill. – Cambridge University Press, 2015. – P. 1225.

Додаткова література:

 1. Margolis M. Arduino Cookbook / M. Margolis. – O’Reilly Media, 2011. – 658 p.
 2. Шликов В.В. Мікропроцесорна техніка / В.В. Шликов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 144 с.

Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліні.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус