Теоретична механіка i основи механіки суцільних середовищ (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ФзФ-21(1), ФзФ-21(2), ФзФ-22(1), ФзФ-22(2)
548ФзФ-31(1), ФзФ-32(1)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416
532

Опис навчальної дисципліни

Курс теоретична механіка є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із макросвітом.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач теоретичної механіки.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння.

Результати навчання:

 • знати: основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.
 • вміти: застосовувати знання теоретичної механіки для розв’язування задач теоретичної механіки, володіти апаратом теоретичної механіки та розв’язувати відповідні рівняння.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Механика. М.: “Наука”, 1988, 215 с.
 2. А. Ю. Глауберман, М. Т. Сеньків. Теоретична механіка. Львів, 1960, 220 с.
 3. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.
 4. Д.тер Хаар. Основи гамильтоновой механики. М.: “Наука”, 1975, 223 с.
 5. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: “Наука”, 1975, 574 с.
 6. М. А. Айзерман. Классическая механика. М.: “Наука”, 1974, 367 с.
 7. Ю. Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.
 8. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Гидродинамика. М.: “Наука”, 1986, 730с.
 9. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.

Допоміжна

 1. Г. Голдстейн. Классическая механика. М.: “Наука”, 1975, 415 с.
 2. В. И. Арнольд, Математические методы классической механіки. М.: “Наука”, 1979, 432с.
 3. V. Jose, E. J. Saletan, Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.

  Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і перелік задач для модульного контролю в електронному вигляді, тестові завдання для проведення іспиту, перелік теоретичних і практичних завдань для іспиту, збірник задач для практичних занять:

 1. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму