Теорія квантових рідин (Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Пастухов В. С.ФзФ-41(1)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

У цьому курсі передбачено вивчення таких розділів: ідеальний і слабонеідеальний бозе-газ та бозе-рідина. Для опанування дисципліни необхідні знання з квантової статистики, проблеми багатьох тіл, а також з основ методу колективних змінних.

Метою курсу є ознайомлення студентів із фізичними явищами, що відбуваються в квантових рідинах і газах і з методами їх дослідження на математичному рівні. Окремо звернено увагу на процеси в рідкому гелії‑4; завданням – навчити студентів використовувати методи дослідження квантових рідин і газів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • теоретичні методи дослідження квантових бозе-систем, як сильно-, так і слабковзаємодіючих, а також буде ознайомлений з їх основними фізичними властивостями.

вміти:

  • застосовувати методи, викладені в курсі.

Рекомендована література

  1. М. М. Боголюбов. Лекції з квантової статистики, К: Радянська школа, 1949.
  2. Н. Н. Боголюбов. Избранные труды. Т. 2., К: Наукова думка, 1970.
  3. Bose–Einstein Condensation / Ed. by Griffin, D. W. Snoke, S. Stringari.—Cambridge: Cambridge University Press, 1995.— xiii + 602 p.
  4. К. Хуанг, Статистическая механіка, Москва: Мир, 1966– 520 с.; K. Huang, Statistical mechanics (Wiley, New-York, 1987).
  5. Исихара, Статистическая фізика, Москва: Мир, 1973– 471 с.

 

Матеріали

Методичне забезпечення

  1. Вакарчук І. О. Вступ до проблеми багатьох тіл, Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999.— 220 с.
  2. Вакарчук І. О. Квантова механика, Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012.— 872 с.
  3. Вакарчук І. О. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Квантова статистична фізика” для студентів IV курсу фізичного факультету. Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1989.— 16 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму