Термодинаміка і статистична фізика (014.08 Середня освіта. Фізика. ОП Середня освіта (Фізика))

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Пастухов В. С.ФзО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

Дисципліну розроблено таким чином, щоб стисло подати основи  термодинаміки рівноважних та необоротних процесів, статистичної механіки та елементів фізичної кінетики.

Метою дисципліни є формування в майбутнього фізика-педагога цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із тепловою формою руху матерії.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, класична та квантова механіки, електроди­на­мі­ка.

Рекомендована література

Базова:

  1. Landau L.D. & Lifschitz E.M. Statistical Physics. – Pergamon Press, 1980. – Vol. 5.
  2. Кобилянський В.Б.Статистична фізика. – К.: Вища школа, 1972.
  3. Єрмолаєв О.М., Раба Г.І. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки. – Харків: ХНУ, 2004.
  4. 4. Квасников И. К. Термодинамка и статистическая физика. – М.: МГУ, 1991. –Т.1; 1987. –Т.2.
  5. Федорченко А. М.Квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика // Теоретична фізика. — К. : Вища школа, 1993. — Т. 2. — 415 с.

Допоміжна:

  1. Feynman R. P. Statistical Mechanics: A Set Of Lectures. – CRC Press, 1998.
  2. Кобилянський В. Б.Методичні вказівки до розв’язування задач з тер­модинаміки (метод характеристичних функцій). – Львів: ЛДУ, 1985.

Інформаційні ресурси:

Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

  1. Кобилянський В.Б. Статистична фізика. – К.: Вища школа, 1972.
  2. Вакарчук І. О., Кнігініцький О. В., Попель О.М., Кулій Т. В. Збірник задач з термодинаміки і статистичної фізики. – Львів: ЛНУ, 1998.
  3. Кобилянський В. Б. Методичні вказівки до розв’язування задач з термодинаміки (метод характеристичних функцій). – Львів: ЛДУ, 1985.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус