Вступ до теоретичної механіки (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика та астрофізика, ОП Комп’ютерна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Стецко М. М.ФзФ-21, ФзК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФзФ-21
ФзК-21

Опис навчальної дисципліни

Даний курс є першою частиною курсу з теоретичної механіки і продовжується у V семестрі навчальною дисципліною «Теоретична механіка і основи механіки суцільного середовища». Він розроблений таким чином, щоб дати базові знання студентам для подальшого опанування теоретичної механіки, а також навчити їх розв’язувати задачі з кінематики та динаміки матеріальної точки та системи матеріальних точок за допомогою ньютонівського і лаґранжевого формалізму.

Програма складається із чотирьох блоків:

 1. Кінематика матеріальної точки.
 2. Динаміка матеріальної точки.
 3. Інтегрування рівнянь Ньютона.

Принцип Даламбера. Рівняння Лагранжа.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Вступ до теоретичної механіки» є ознайомлення студентів із теоретичним описом механічних процесів в класичних багато­частинкових системах, а також із різними математичними методами, що дозволяють їх досліджувати.

Рекомендована література

Базова:

 1. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999,
 2. 464с.
 3. Бар’яхтар, І. В. Бар’яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий. Механіка.
 4. К.: “Наукова Думка”, 2011, 352с.
 5. 6. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська,
 6. А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук,
 7. Т. В. Фітьо.. Л.: ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 68 с.

Допоміжна:

 1. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і перелік задач для модульного контролю в електронному вигляді, збірник задач для практичних занять:

 1. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Силабус:

Завантажити силабус