Загальна теорія відносності (напрям “Фізика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Криницький Ю. С.ФзФ-41(1), ФзФ-41(2-1), ФзФ-41(2-2), ФзФ-42(1), ФзФ-42(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Курс загальної теорії відносності (ЗТВ) є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування у фізиків поняття про основи сучасної теорії гравітації .

Завдання: навчити студентів володіти математичним апартом ЗТВ і  розв’язувати основні задачі ЗТВ

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.

вміти застосовувати методи, викладені в курсі.

Рекомендована література

  Рекомендована література

Базова
  1. П. А. М. Дірак. Общая теория относительности. — М.: Атомиздат, 1978.
  2. Л.А. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теория поля. — М.: Наука, 1973

Допоміжна

  1. У. Берке. Пространство-время, геометрия, космология. — М.: Мир, 1985.

Інформаційні ресурси

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

  1. І.О.Вакарчук. Лекції з загальної теорії відносності. — Львів, Вид-во ЛДУ, 1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму