Чорнодольський Ярослав Миколайович

Посада: декан фізичного факультету, доцент
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Телефони (робочі): 239-47-78 (деканат), 239-45-00 (кафедра)
Електронна пошта: yaroslav.chornodolskyy@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • дослідження люмінесцентно-кінетичних параметрів кристалів;
 • розрахунок електронної енергетичної структури кристалів.

Керівник 4-х кандидатських дисертацій:

 1. В. О.  Карнаушенко “Енергетичні положення 4f та 5d рівнів іонів лантанідів у фторидних сполуках” (Львів, 2023).
 2. О. О. Підгорний Енергетична структура дефектів у функціональних матеріалах на основі перовськітів”.
 3. Т. М. Музика Енергетичні стани та люмінесценція іонів лантанідів в галоїдних перовськітах“.
 4. Д.В. Яцюшка “Зонна енергетична структура та оптико-електронні параметри перовськітів та сульфатів”.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Chornodolskyy Ya. Features of the core-valence luminescence  and  electron  energy band  structure  of A1-xCsxCaCl3 (A = K, Rb) crystals / Ya. Chornodolskyy, G. Stryganyuk, S. Syrotyuk [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2007. – Vol. 19, №47. – P. 476211-1–476211-8.
 2. Syrotyuk S. V. Electronic energy band parameters of CsCl evaluated on core Bloch states and plane waves / S. V. Syrotyuk, Ya. M. Chornodolskyy, G. B. Stryganyuk [et al.] // Radiation Measurements. – 2007. – Vol. 42, № 4–5. – P. 723–726.
 3. Чорнодольський Я. Електронна енергетична структура та спектри остовно-валентної люмінесценції кристалів ABX3 (A = K, Rb, Cs; B = Ca; X = F) / Я. Чорнодольський, С. Сиротюк, Г. Стриганюк [та ін.] // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Т. 11, № 4. – C. 421–426.
 4. Сиротюк С. Розрахунок енергетичних параметрів остовно-валентної люмінесценції кристала CsBr / С. Сиротюк, А. Волошиновський, Я. Чорнодольський [та ін.] // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2012. – Вип. 47. – С. 109117.
 5. Syrotyuk S. V. Band structure of LaPO4 / S. V. Syrotyuk, Ya. M. Chornodolskyy, V. V. Vistovskyy [et al.] // Functional materials. – 2013. – Vol. 20, No 3. – P. 373377.
 6. Vistovskyy V. V. Self-trapped exciton and core-valence luminescence in BaF2 nanoparticles / V. V. Vistovskyy, A. V. Zhyshkovych, Ya. M. Chornodolskyy [et al.] // Journal of Applied Physics. – 2013. – Vol. 114, № 19. – P. 194306-1–194306-7.
 7. Волошиновський А. Електронна енергетична структура та остовно-валентна люмінесценція кристала CsCl / А. Волошиновський, С. Сиротюк, Я. Чорнодольський [та ін.] // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17, № 4. – С. 4701-1–4701-6.
 8. Vistovskyy V. Modeling of X-ray excited luminescence intensity dependence on the nanoparticle size  / V. VistovskyyYa. ChornodolskyyA. Gloskovskii [et al.] // Radiation Measurements. – 2016. – Vol. 90. – P. 174–177. 
 9. Antonyak O. High-energy electronic excitations and radiation defects in SrCl2 crystals / O. Antonyak, Ya. Chornodolskyy, S. Syrotyuk, N. Gloskovska, R. Gamernyk // Materials Research Express. – 2017 – Vol. 4, № 11. – P. 116306-1–116306-10.
 10. Chylii M. The influence of nanoparticle sizes on the X-ray excited luminescence intensity in YVO4:Eu / M.Chylii, T. Malyi, T. Demkiv, Y. Chornodolskyy, A. Vas’kiv, S. Syrotyuk, V. Vistovsky, A. Voloshinovskii // Journal of Physical Studies – 2018. – Vol. 22, №1. – P. 1301-1–1301-8.
 11. Tsiumra V. Localized exciton luminescence in YVO4:Bi3+ / V. Tsiumra, A. Zhyshkovych, T. Malyi, Y. Chornodolskyy, V. Vistovskyy, S. Syrotyuk, Ya. Zhydachevskyy, A. Suchocki, A. Voloshinovskii // Optical Materials, – 2019. – Vol. 89. – P. 480–487.
 12. Syrotyuk S. V. Electron energy band spectrum of CsPbBr3 and CsPbI3 crystals modified by spin-orbit interaction / S. V. Syrotyuk, Ya. M. Chornodolskyy, A. S. Voloshinovskii, Yu. V. Klysko // Journal of Physical Studies – 2019. – Vol. 23, No. 2. – P. 2704(7p.).
 13. Dendebera M. Time resolved luminescence spectroscopy of CsPbBr3 single crystal / M. Dendebera, Ya. Chornodolskyy, R. Gamernyk, O. Antonyak, I. Pashuk, S. Myagkota, I. Gnilitskyi, V. Pankratov, V. Vistovskyy, V. Mykhaylyk, M. Grinberg, A. Voloshinovskii // Journal of Luminescence. – 2020. – V. 225. – P. 117346.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка в 2003 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобув кваліфікацію Магістр фізики.

2004–2007 роки навчався в аспірантурі кафедри експериментальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

2007–2008 роки працював молодшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛНУ імені Івана Франка.

2008–2012 роки працював асистентом, а з листопада 2012 року до тепер працює доцентом кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію Остовно-валентна люмінесценція та параметри енергетичної структури широкощілинних галоїдних кристалів“. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

В 2016 році присуджено вчене звання доцента кафедри загальної фізики.

З вересня 2018 року по березень 2021 року виконував обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи фізичного факультету.

З березня 2021 року по квітень 2024 року був в.о. декана фізичного факультету.

З травня 2024 року є деканом фізичного факультету.

Керівник 4-х кандидатських дисертацій.

Був виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем. Опублікував 121 наукову працю.

Навчально-методичний доробок: 2 методичні вказівки до лабораторних робіт та методичні рекомендації до виконання курсових робіт.

Методичні матеріали

Методичні вказівки до лабораторних робіт та методичні рекомендації до виконання курсових робіт:

 1. Шопа Я. І. Аналогові та цифрові методи обробки зображень. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 2. Чорнодольський Я. М. Спектральна експертиза матеріалів і сигналів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.
 3. Конопельник О. І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / О. І. Конопельник , Н. Є. Фтомин, Я. М. Чорнодольський – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2023. – 52 с.

Розклад