Гречух Тарас Зіновійович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: taras.hrechukh@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Спектроскопія складних окисних кристалів.
– Фізичні методи в екології, біології і медицині.
– Мікросистемні технології.

Навчальні дисципліни

Публікації

Головні публікації:

  1. Петришин Н. Електрокаталітичні властивості співполімерів полі(Ан-со-n-МАн) та їх композитів з наночастинками золота щодо окиснення гліоксалю / Н. Петришин, О.Перевізник, І. Марчук, Т. Гречух, О.Решетняк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2019. – Вип. 60, Ч. 2. – С. 374-386.
  2. Ковалишин Я. Гідротермічний синтез FeVO4 та використання композитів на його основі як катодних матеріалів літієвих ХДС / Я. Ковалишин, І. Оранська, Б. Остапович, Т. Гречух // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2019. – Вип. 60, Ч. 2. – С. 357-362.

Біографія

Народився 15 жовтня 1964 року у місті Івано-Франківськ.
У 1986 закінчив фізичний факультет Львівського Національного Університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики».
З 1986 по 1996 р. працював на посаді наукового співробітника  кафедри фізики напівпровідників і діелектриків Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптичні властивості та особливості дефектоутворення у монокристалах Sr3Ga2Ge4O14».

З 1997 року – старший викладач кафедри хімії та фізики Львівської комерційної академії. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії та фізики.

З вересня 2017 р. – доцент кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад