Криницький Юрій Степанович

Телефон (робочий): (032) 239-43-21
Електронна пошта: yuri.krynytskyi@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

розрахунок діелектричних, магнітних та спектральних характеристик слаборелятивістської релятивістської плазми; теорія гравітації та квантова механіка.

Публікації

Статті

 

Книги:

Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький, В. М. Мигаль, В. С. Пастухов, Р. О. Притула, А. А. Ровенчак, М. І. Самар; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015).Збірник складається з дев’яти розділів. Початок кожного розділу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладені основні означення, твердження та необхідні формули. До усіх задач, за винятком кількох доведень, подано відповіді. Складніші задачі супроводжуються вказівками та подекуди повними розв’язками.Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей університетів.
С. С. Пiх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький, 1001 задача з математичної фiзики.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006).Збiрник складається з чотирьох роздiлiв: “Теорiя функцiй комплексної змiнної”, “Iнтеґральнi перетворення. Узагальненi функцiї”, “Рiвняння математичної фiзики”, “Додатковi роздiли” (сюди ввiйшли окремi задачi варiацiйного числення, задачi на спецiальнi функцiї i на iнтеґрали й похiднi дробового порядку). Теоретичний матерiал супроводжують приклади розв’язування типових задач. Збiрник мiстить вiдповiдi до всiх задач (за винятком задач на доведення), подекуди подано вказiвки i розв’язки.Для студентiв та аспiрантiв фiзико-математичних спецiальностей унiверситетiв i для самоосвiти.

Біографія

(17.ІV.1972, м. Львів) — фізик-теоретик. Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1994). У 1994–1998 — аспірант, 1998–1999 інж. НДЛ‑19, 1999–2011 асист., з 2011 ст. викл. каф. теор. фізики Львів. ун-ту.

Розклад