Кулик Юрій Орестович

Посада: старший науковий співробітник
кафедри фізики металів
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 2394527
Електронна пошта: yuriy.kulyk@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.ru
Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 • Рентгеноструктурний і рентгенофазовий аналіз.
 • Кінетика структурно-фазових перетворень в аморфних металевих сплавах на основі Al та Fe.
 • Малокутове рентгенівське розсіяння в наноструктурних та поруватих матеріалах.

Публікації

Статті

 1. B.Ya. Venhryn, I.I. Grygorchak, Yu.O. Kulyk, S.I. Mudry, R.YA. Shvets. Porous structure of carbon-based materials studied by means of X-ray small angle scattering method. //Optica Applicata, Vol. XXXVIII, No.1, 2008, p. 119-125.
 2. S Mudry, Yu Kulyk. Growth kinetics and structure of nanocrystalls in Al87Ni8Y5 amorphous alloy. //Journal of Physics: Conference Series, 98 (2008) 052006.
 3. S. Mudry, Yu. Kulyk, V. Mykhaylyuk, B. Tsizh. Structure changes in Al80Ni15Y5 amorphous alloy. //Journal of Non-Crystalline Solids, 354 (2008), p. 4488-4490.
 4. Yuriy Plevachuk, Stepan Mudry, Vasyl Sklyarchuk, Andriy Yakymovych, Andriy Korolyshyn, Ihor Shtablavyy, Yuriy Kulyk, Ulrich E. Klotz, Chunlei Liu,Christian Leinenbach Determination of liquidus temperature in Sn-Ti-Zr alloys by viscosity, electrical conductivity and XRD measurements // Int. J. Mat. Res. 100 (2009) 5 P. 689-694.
 5. С. І. Мудрий, Ю. О. Кулик. Дослідження кінетики росту нанокристалів Al при кристалізації аморфного стопу Al87Ni8Y5  Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies 2009, т. 7, № 4, сс. 1227—1236.
 6. S. Mudry, I. Shtablavyi, Yu. Kulyk , A. Korolyshyn, U. E. Klotz and C. Leinenbach The structure changes in Sn1-xTix alloys at transition from liquid to solid state // Physics and Chemistry of Liquids Vol. 47, №.4, August 2009, 437-446.
 7. S.Mudry , Yu.Kulyk and B.Tsizh Isothermal crystallization kinetics in Fe73.1Si15.5B7.4Nb3.0Cu1.0 amorphous alloy. //Rev.Adv.Mater.Sci. 23(2010) 147-151
 8. S Mudry, Yu Kulyk. Structure changes in Fe73.1Si15.5B7.4Nb3.0Cu1.0 amorphous alloy //Journal of Physics: Conference Series 289 (2011) 012006.
 9. B.Ya. Venhryn, I.I. Grygorchak, Z.A. Stotsko, Yu.O. Kulyk, S.I. Mudry, V.V. Strelchuk, S.I. Budzulyak, G.I. Dovbeshko, O.M. Fesenko. Changes in the fractal and electronic structures of activated carbons produced by ultrasonic radiation and the effect on their performance in supercapacitors //Archives of Materials Science and Engineering, Volume 57 Issue 1September 2012 Pages 28-37. 
 10. B.V. Padlak, S.I. Mudry, Y. O.  Kulyk, A. Drzewiecki, V.T. Adamiv, Y. V. Burak and I.M. Teslyuk. Synthesis and X-ray structural investigated of undoped borate glasses. //Materials Science-Poland, 30 (3), 2012, pp. 264-273.
 11. В.І. Мандзюк, Ю.О. Кулик, Н.І. Нагірна, І.П. Яремій. Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методів рентгенівської дифрактометрії та малокутового рентгенівського розсіяння. //Фізика і хімія твердого тіла, Т.13, №3 (2012), с. 616-624.
 12. О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Л.М. Бойчишин, А.К. Борисюк, Ю.О. Кулик, Б.Я. Котур. Вплив обробки в магнетному полі на корозійну стійкість аморфних стопів на основі заліза і кобальту. //Металлофизика и новейшие технологии. /Metalofiz. Noveishie Tekhnol., 2012, т. 34, №5, сс. 643-
 13. SAXS investigation of nanoporous structure of thermal- modified carbon materials / B.K Ostafiychuk, V.I. Mandzyuk, Yu.O.Kulyk and N.I.Nagirna //Nanoscale Research Letters 2014, 9:160, p. 1-6.
 14. Fe2+- and Er2+-intercalative modification of porous and electron structure of activated carbon and its influence on supercapacitor parameters /B.Y. Venhryn, I.I.Grygorchak, Yu.O. Kuluk, S.I. Mudry, V.V. Strelchuk, S.I. Budzulak, G.I. Dovbechko, O.M. Fesenko //Materials Science-Poland, 32(2), 2014, p. 272-280.
 15. Size Effects at Ultrasonic Treatment of Nanoporous Carbon and Improved Characteristics of Supercapacitors on Its Base /O.V. Balaban, B.Ya. Venhryn, I.I. Grygorchak, S. I. Mudry, Yu.O. Kulyk, B. I. Rachiy and R. P. Lisovskiy // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies 2014, т. 12, № 2, сс. 225–238.
 16. S.Mudry, Yu.Kulyk, S.Zhovneruk. Nanocrystallization in Fe75Mo2.5Mn2.5Si6B14 amorphous alloy //Journal of Alloys and Compounds Volume 586, Supplement 1, 15 February 2014, Pages S126-S129.
 17. Нові інтеркаляційно модифіковані структури природних мінералів для високоефективного Li+ катіонного генерування електричної енергії / Григорчак І.І,. Швець Р.Я., Біщанюк Т.М., Балук, В.І., Курепа А.С., Семенцов Ю.І,. Довбешко Г.І. //Восточно-европейский журнал передовых технологий 4/5 (70) 2014, c/ 56-65.
 18. Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів /М. М. Кузишин, Б. К. Остафійчук, І. М. Будзуляк, Б. І. Рачій, Ю. О. Кулик, В. М. Пилипів //Фізична інженерія поверхні, 2014, т. 12, № 2, с. 253-260.
 19. Супрамолекулярний дизайн карбонових структур для молекулярних накопичувачів енергії /І. І. Григорчак, А. К.Борисюк, Р. Я. Швець, Ф. О. Іващишин, Н. Т. Покладок, В. І. Балук, Ю. О. Кулик1, Б. І. Рачій, Р. П. Лісовський, Ю. І. Семенцов //Фізична інженерія поверхні, 2014, т. 12, № 3, с.412-427.
 20. L Shyyko, V. Kotsyubynsky, I Budzulyak, M Rawski, Yu Kulyk and R Lisovski. Synthesis and double-hierarchical structure of MoS2/C nanospheres // Physica Status Solidi (a), Volume 212, Issue 10, October 2015, P. 2309-2314.
 21. Мудрий С. І., Штаблавий І. І., Кулик Ю. О., Талако Т. Л., Лєцко А. І. Вплив нікелю на структуру рідкої евтектики Al0,878Si0,122 //Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2015, том 51, No 4, C. 131-136.
 22. I.I. Kindrat, B.V. Padlyak, S. Mahlik, B. Kuklinski, Y.O. Kulyk. Spectroscopic properties of the Ce-doped borate glasses //Optical Materials 59 (2016) 20-27.
 23. Л.Арендар, Х.Василів, Р.Мардаревич, Є.Рудковський, Ю.Кулик. Вплив водню на структуру і трибологічні властивості сталі У8. //Фізико-хімічна механіка матеріалів Спеціальний випуск № 11, Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів, 2006, С. 94- 99.
 24. O.M. Hertsyk, L.M. Boichyshyn, M.O. Kovbuz, Yu.O. Kulyk , V.K. Nosenko Corrosion Resistance of the Fe68.93Mn1Mo4Cr2C7P10B5Si2(Cu, W, Al)0.07 Amorphous Alloy in Media with Different Aggressiveness //Materials Science, March 2016, Volume 51, Issue 5 , pp 719-726.
 25. O.V. Shved, S.I. Mudry,Yu.O. Kulyk. High-Temperature X–ray Diffraction Studies of Al–Ni–Hf Ternary Alloys //Physics and chemistry of solid state, V. 18, №3 (2017), P.324-327.
 26. І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, Б.А. Лукіянець, Ю.О. Кулик. Коінтеркалатні напівпровідники GaSe(InSe) з гостьовим мультифероїком NaNO2 + FeSO4 // Журнал нано- та електронної фізики, том 9 , № 3, 03016(7cc) (2017).
 27. І. І. Григорчак, Ф. О. Іващишин, Ю. О. Кулик, О. І. Григорчак. Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле та освітлення // Журнал фізики та інженерії поверхні, 2017, том 2, № 1, сс. 52–61.
 28. Ціко У. Твердофазовий пневмохімічний синтез поліаніліну та композита каолін/поліанілін / Ульяна Ціко, Михайло Яцишин, Юрій Кулик [та ін.] // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 393-405.
 29. І. М. Бордун, М. М. Садова, А. К. Борисюк, Ю. О. Кулик. Дослідження структури активованого вугілля з рослинної сировини методами рентґенівської дифрактометрії та малокутового розсіяння // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2017, т. 15, № 3, сс. 517–533.
 30. Григорчак І.І. Клатратні напівпровідникові мультифероїки, синтезовані в системі GaSe – NaNO2 – FeSO4. Вплив коінтеркаляції / І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, А.К. Борисюк, Р.Я. Швець, Ю.О. Кулик.// Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – № 3. – С. 7-19.
 31. Ivashchyshyn F. Grygorchak I. Venhryn B. Mudry S. Kulyk Yu. Properties and promising practical application of supramolecular ensemble, Synthesized in GaSe <cyclodextrine-FeSO4> system. Effect of architecture hierarchy // Slovak international scientific journal # 10 (10), 2017, P. 3-11.

Патенти

 1. Струмопровідний магнітний композиційний матеріал на основі полі аніліну (Автори: Яцишин М.М., Гринда Ю.М., Кунько А.С., Ковальчук Є.П., Думанчук Н.Я., Кулик Ю.О., Гореленко Ю.К,. Козуб Ю.Б.).//Патент України на корисну модель №62888 за заявкою № u 2010 15550 від 23.12.2010. Бюл. 18 від 26.09.2011. Заявник- ЛНУ ім. Івана Франка.
 2. Деклараційний патент на корисну модель № 78462 Україна, МПК С08G 73/00, C08L 63/00, H01B 1/12. Магнітний, струмопровідний, композитний матеріал на основі поліаніліну та глауконіт-кремнезему / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Ковальчук Євген Прокопович (UA); Турба Зоряна Богданівна (UA); Думанчук Наталя Ярославівна (UA); Кулик Юрій Орестович (UA); Стадник Юрій Володимирович (UA); заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка.  № u2012 08592 заявл. 11.07.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. №6.
 3. Патент на корисну модель України №113146. МПК С08G 73/00, C99Z 99/00, H01B 1/12. Композитний матеріал на основі поліаніліну /Яцишин Михайло Миколайович (UA); Ціко Ульяна Василівна (UA); Кіт Любов Ярославівна (UA); Кулик Юрій Орестович (UA); Серкіз Роман Ярославович (UA) //Заявник та патентовласник – Львівський національний університет імені Івана Франка. №u201608262 на заявку від 26.07.2016 р. Опубл. 10.03.2017. Бюл. №5.

Тези конференцій

 1. Yu Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Mudry, A. Korolyshyn, A. Yakymovych, I. Shtablavyi, Yu. Kulyk, U. E. Klotz, C. Liu, C. Leinenbach Viscosity, electrical conductivity, XRD studies of liquid Sn-Ti, Sn-Zr, and Sn-Ti-Zr alloys // TOFA 2008 Discussion meeting on Thermodynamics of alloys, Krakow, June 22-27, 2008, P33.
 2. S. Mudry, Yu. Kulyk and B.Tsizh. Isothermal crystallization kinetics in Fe73.1Si15.5B7.4Nb3.0Cu1.0 amorphous alloy. //Abstract Book 5th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 31 August- 6 September, 2008, L’viv, Ukraine, P. 114.
 3. S.I.Mudry, Yu.O.Kulyk, B.Ya.Venhryn. The structure changes in Fe78.5Si6.0B14.0Ni1.0Mo0.5 amorphous alloy at heating. //ІІ Міжнародна наукова конференцяї „Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур” ФММН-2008, 8-10 жовтня 2008 р., м. Харків, Україна.
 4. Горбань О.А., Дорошкевич А.С., Горбань С.В., Кулик Ю.О., Даниленко И.А., Константинова Т.Е. Свойства поверхности наночастиц на основе диоксида циркония. //Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 90-річчю Національної академії наук України, ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ, 28-30 травня, 2008.
 5. Горбань О.А., Синякина С.А., Кулик Ю.О., Рюмшина Т.А., Волкова Г.К.,Горбань С.В., Даниленко И.А., Константинова Т.Е. Самоорганизация наночастиц в системе ZrO2-3%Y2O3 –(OH)n в экстремальных условиях. //Материалы Международной конференции НАНО-2008, г. Минск, Белоруссия.
 6. Синякина С.А., Горбань О.А., Кулик Ю.О., Волкова Г.К., Горбань С.В., Даниленко И.А., Константинова Т.Е. Давление – как фактор управления структурными характеристиками оксидных систем. //Материалы Международной конференции НАНО-2008, г. Минск, Белоруссия.
 7. Мудрий С.І., Кулик Ю.О., Королишин А.В. Структурні зміни під час нагрівання аморфного сплаву Fe78,5Si6,0B14,0Ni1,0Mo0,5. //Матеріали IV-ї Міжнародної наукової конференції “Фізика невпорядкованих систем”, присвяченої 75-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака, 14-16 жовтня 2008 р., м. Львів, Україна, С. 132-133.
 8. Мудрий С.І., Кулик Ю.О Кінетика ізотермічної кристалізації аморфного сплаву Fe73,1Si15,5B7,4Nb3,0Cu1,0. //Матеріали IV-ї Міжнародної наукової конференції “Фізика невпорядкованих систем”, присвяченої 75-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака, 14-16 жовтня 2008 р., м. Львів, Україна, С. 133-134.
 9. S. Mudry, Yu. Kulyk. Temperature dependence of structure in Fe73.0Si15.8B7.2Nb3.0Cu1.0 amorphous alloy. // XV-th international seminar on physics and chemistry of solids, Szklarska Poreba, 7-10 June 2009, P. 40.
 10. B.Ya. Venhryn, I.I. Grygorchak, S.I. Mudry, Yu.O. Kulyk. Influence of Ni–intercalative modification of nanoporous carbon on structure and properties of double electric layer at the boundary with electrolyte. // 6th Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 27 –30 September 2009, Sulmona –L’Aquila, Italy, p. 282.
 11. Venhryn B.Ya., Grygorchak I.I., Kulyk Yu.O., Mudry S.I. Ultrasonic influence on porous structure of carbon // Proceedings of Ninth Seminar on Porous Glasses and Special Glasses PGL, 2009. Wroclaw– Sklarska Poremba (Poland), September, 1 – 5, 2009.- Wroclaw University of Technology (Poland). – 2009. – P.33.
 12. Стебленко Л.П., Коплак О.В., Мудрий С.І., Кулик Ю.О., Науменко С.М., Кобзар Ю.Л., Курилюк А.М. Зміни внутрішніх напружень та параметру гратки кристалів кремнію, стимульовані комбінованою дією рентгенівського опромінення та магнітного поля. //XII Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем, 18-23 травня 2009 р., м. Івано-Франківськ, Україна, с. 98-99.
 13. S.Mudry, I. Shtablavyi, Yu. Kulyk. Structure changes in Ga-Sn alloys upon reinforcement with multi-walled carbon nanotubes //XVII th Internationale Seminar on Physics and Chemistry of Solids (ISPCS’11), Bystre, 12-15 czerwca 2011, Poland.
 14. S. Mudry, Yu. Kulyk, S. Zhovneruk. Nanocrystallization in Fe75Mo2.5Mn2.5Si6B14 Amorphous Alloy //19th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 2012), Moscow, Russia, 18-22 June, 2012, PO-69, P. 162.
 15. B.V. Padlyak, A. Drzeviecki, S.I. Mudry, Yu.O. Kulyk. Structure and spectroscopic properties of undoped borat glasses // The 9th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’12, 23-27 September 2012 Aegina Island, Greece, p. 90.
 16. Structure of the Polyaniline Films Electrodeposited on the Al87Ni8(REE)5 Amorphous Metallic Alloys Electrodes / Yatsyshyn M.M., Demchyna I.I., Reshetnyak O.V., Kulyk Yu.O, Pandyak N.L. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Матеріали ХІV Міжнародної конференції (МКФТТПНXIV). Івано-Франківськ, 2025 травня, 2013 р. / За заг. ред. засл. діяча науки і техніки України, д.х.н., проф. Фреїка Д.М.  Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2013.  С. 292.
 17. X-ray diffraction study of structural relaxation in Fe75Mo5Si6B14 amorphous alloy / S. Mudry, Yu. Kulyk, S. Shovneruk // The 11th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’14, 1-5 September 2014, Cameriono, Italy, p. 101.
 18. B.V.Padlak, I.I. Kindrat, S.Mahlik, M.Grinberg, B.Kuklinsci, N.Guskos, G.Zolnierkiewicz, Y.O. Kulyk and S.I. Mudry. Spectroscopy of Ce-doped borate glasses //The 12th Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA’15, 6-12 September 2015, Zakynthos, Greece, P. 49.
 19. Іващишин Ф.О., Борисик А.К., Кулик Ю.О Отримання та аналіз сегнетоелектричного інтеркалянта з феромагнітними включеннями. //Збірник матеріалів науково-технічної конференції “Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент” (INTERPOR’15), 22-24 вересня 2015 року (Львів, Україна), С.83.
 20. Yu. Kulyk. Temperature dependence of short range order and kinetics of nanocrystallization in Al86Ni8-xCoxGd6 (x=0;2 at %) amorphous alloys /Yu Kulyk, S. Mudry // The 7th International Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’ 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine, 25-29 September 2017, P 92.
 21. I. Shtablavyi. Effect of hydrogen treatment on structure and phase formation of Ga-Ni/NiO metal matrix composites. I. Shtablavyi, S. Mudry, O. Kovalskyi, B. Socoliuk, Yu. Kulyk // The 7th International Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’ 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine, 25-29 September 2017, P 143.

Біографія

У 1994 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету за спеціальністю “Фізика”. Протягом 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі фізичного факультету. У 2008 році захистив дисертацію “Структурні зміни підчас нагрівання аморфних металевих сплавів на основі Al та Fe” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.13 “Фізика металів”. З 2008 року – провідний спеціаліст кафедри фізики металів, асистент (за сумісництвом), старший науковий співробітник (за сумісництвом).

Розклад