Луцик Нестор Юліанович

Посада: старший лаборант
кафедри фізики металів
Телефон (робочий): (032) 239-43-06
Електронна пошта: nestor.lutsyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Технологія одержання, структура та електрофізичні властивості тонких плівок на основі сполук А3В5

Епітаксіальні плівки, одержані методом хімічних транспортних реакцій, рідкофазної епітаксії, молекулярної епітаксії

Аморфні плівки, одержані методами дискретного випаровування у вакуумі, методом електронно-променевого розпилення

Вивчення структури та морфології на універсальному електронному мікроскопі УЕМВ-100К та на растровому електронному мікроскопі РЕМ-200

Біографія

Народився 16.06.1945.

Закінчив електрофізичний факультет університету “Львівська політехніка” (1970).