Луцик Нестор Юліанович

Посада: старший лаборант
кафедри фізики металів
Телефон (робочий): (032) 239-43-06
Електронна пошта: nestor.lutsyk@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Технологія одержання, структура та електрофізичні властивості тонких плівок на основі сполук А3В5
  • Епітаксіальні плівки, одержані методом хімічних транспортних реакцій, рідкофазної епітаксії, молекулярної епітаксії
  • Аморфні плівки, одержані методами дискретного випаровування у вакуумі, методом електронно-променевого розпилення
  • Вивчення структури та морфології на універсальному електронному мікроскопі УЕМВ-100К та на растровому електронному мікроскопі РЕМ-200

Біографія

Народився 16.06.1945.

Закінчив електрофізичний факультет університету “Львівська політехніка” (1970).