Матвіїв Роман Богданович

Посада: аспірант
кафедри загальної фізики
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: roman.matviyiv@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • дослідження рефрактивних параметрів діелектричних кристалів групи сульфатів;
  • вплив домішок на рефрактивні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів.

 

Вибрані публікації

Статті:

  1. Матвіїв Р. Структура та рефрактивні параметри домішкових кристалів K2SO4  / Р. Матвіїв, М. Рудиш, В. Стадник, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, Л. Карплюк // Вісник Львівського університету. Сер. фіз. – 2018. – Вип. 55. – С. 50–61.
  2. Щепанський П. Кореляційний аналіз між структурними і рефрактивними параметрами кристалів групи ABSO4 / П. Щепанський, М. Рудиш, Р. Матвіїв, В. Стадник, Р. Брезвін, О. Кушнір, Л. Карплюк // Вісник Львівського університету. Сер. фіз. – 2019. – Вип. 56. – С. 112–121.
  3. Стадник В. И. Барические изменения параметров оптической индикатрисы кристаллов литий натрий сульфата / Стадник В. И., Щепанский П. А., Брезвин Р. С., Рудиш М. Я., Матвиив Р. Б. // Оптика и спектроскопия. – 2019. – Т. 127, № 12. – С. 931–936.
  4. Stadnyk V. Yo. Photoelastic properties of potassium sulfate crystals / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, P. A. Shchepanskii, M. Ya. Rudysh, Z. A. Kogut // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61. – P. 2130–2133. 
  5. Stadnyk V. Yo. Refractive parameters and band energy structure of K2SO4 crystals doped with copper / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, P. A. Shchepanskyi, B. V. Andrievskii // Journal of Applied Spectroscopy. – 2020. – Vol. 87. – P. 143–149.

Патенти:

  1. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

  2. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2018 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика та астрономія” і здобув кваліфікацію Магістра фізики конденсованого стану (диплом бакалавра за спеціальністю “Прикладна фізика”, кваліфікація – Бакалавр фізики, вчитель фізики (2016 рік)).

З вересня 2018 року –  аспірант кафедри загальної фізики.

Тема дисертаційної роботи – “Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й.

Працював на посаді молодшого наукового співробітника по темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020-2022 роки).

Автор 9 наукових праць та отримав 2 патенти України на корисну модель.

Розклад