Матвіїв Роман Богданович

Посада: аспірант
кафедри загальної фізики, молодший науковий співробітник
кафедри загальної фізики
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: roman.matviyiv@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • дослідження рефрактивних параметрів діелектричних кристалів групи сульфатів;
 • вплив домішок на рефрактивні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів.

 

Тема дисертаційної роботи – Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 22 грудня 2021 року.

Вибрані публікації

Статті:

 1. Матвіїв Р. Структура та рефрактивні параметри домішкових кристалів K2SO4  / Р. Матвіїв, М. Рудиш, В. Стадник, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, Л. Карплюк // Вісник Львівського університету. Сер. фіз. – 2018. – Вип. 55. – С. 50–61.
 2. Щепанський П. Кореляційний аналіз між структурними і рефрактивними параметрами кристалів групи ABSO4 / П. Щепанський, М. Рудиш, Р. Матвіїв, В. Стадник, Р. Брезвін, О. Кушнір, Л. Карплюк // Вісник Львівського університету. Сер. фіз. – 2019. – Вип. 56. – С. 112–121.
 3. Стадник В. И. Барические изменения параметров оптической индикатрисы кристаллов литий натрий сульфата / Стадник В. И., Щепанский П. А., Брезвин Р. С., Рудиш М. Я., Матвиив Р. Б. // Оптика и спектроскопия. – 2019. – Т. 127, № 12. – С. 931–936.
 4. Stadnyk V. Yo. Photoelastic properties of potassium sulfate crystals / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, P. A. Shchepanskii, M. Ya. Rudysh, Z. A. Kogut // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61. – P. 2130–2133. 
 5. Stadnyk V. Yo. Refractive parameters and band energy structure of K2SO4 crystals doped with copper / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, P. A. Shchepanskyi, B. V. Andrievskii // Journal of Applied Spectroscopy. – 2020. – Vol. 87. – P. 143–149.
 6. Stadnyk V. Yo. On isotropic points in K2SO4 impurity crystals / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, R. S. Brezvin, P. A. Shchepanskyi, Z. A. Kogut // Optics and Spectroscopy. – 2021. – No 129. – P. 227–233.
 7. Matviiv R. B. Structure, refractive and electronic properties of K2SO4:Cu2+ (3%) crystals / R. B. Matviiv, M. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk, P. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin, O. Y. Khyzhun // Current Applied Physics. – 2021. – Vol. 21. – P. 80–88.
 8. Matviiv R. Thermal and refractive properties of doped K2SO4 crystals in the region of the phase transition / R. Matviiv, V. Stadnyk, R. Brezvin, P. Shchepanskyi, M. Rudysh, O. Kostetskyi // Journal of Physical Studies. – 2021. – Vol. 25, No. 2. – P. 2703.

Патенти:

 1. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

 2. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2018 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика та астрономія” і здобув кваліфікацію Магістра фізики конденсованого стану (диплом бакалавра за спеціальністю “Прикладна фізика”, кваліфікація – Бакалавр фізики, вчитель фізики (2016 рік)).

З вересня 2018 року –  аспірант кафедри загальної фізики.

Тема дисертаційної роботи – “Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 22 грудня 2021 року.

Працює на посаді молодшого наукового співробітника (0,5 ставки) по темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020-2022 роки).

Автор 20 наукових праць та отримав 2 патенти України на корисну модель.

Розклад