Миколайчук Олексій Гордійович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль ORCID: orcid.org
Профіль у Scopus: www.scopus.com
Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Розробка технології одержання тонких плівок напівпровідникових сполук і металевих сплавів, дослідження ближнього порядку в аморфних матеріалах, дослідження кінетики фазових переходів у конденсатах та їхніх фізичних властивостей.

Вибрані публікації

 1. Яцишин Б.П. Магнітні та електричні властивості аморфних плівок РЗМ-перехідний метал-напівпровідник  / Б.П. Яцишин, Д.М. Фреїк, Ю.К. Гореленко, О.Г. Миколайчук, Г.С. Байцар  // Фізика і хімія твердого тіла.–2007.–Т.8, №2.–С.305–310.
 2. Романюк Р.Р. Край фундаментального поглинання вісмутовмісних аморфних плівок моносульфіду германію до і після дії електронного пучка / Р.Р. Романюк, О.Г. Миколайчук  // Фізика і хімія твердого тіла.–2007.–Т.8, №2.–С.317–320.
 3. Миколайчук О.Г. Система  Ag2S-SnS2-AgJ. Триангуляція концентраційного простору та електропровідність сплавів / О.Г. Миколайчук, М.В. Мороз, В.Ф. Орленко, Д.І. Олексин  // Фізика і хімія твердого тіла.–2008.–Т.9, №3.–С.506–508.
 4. Миколайчук О.Г. Т-х діаграма стану в області формування скла системи  Ag-Ge-S / О.Г. Миколайчук, М.В. Мороз, В.Ф. Орленко, Д.І. Олексин, В.М. Мороз // Фізика і хімія твердого тіла.–2008.–Т.9, №4.–С.804–808.
 5. Миколайчук А.Г. Т-х диаграмма системы Ag–Ge–S в области составов Ag–Ge–GeS2–Ag8GeS6–Ag. Стеклокристаллическое состояние сплавов / А.Г. Миколайчук, Н.В. Мороз // Журн. неорган. химии. – 2010. – Т. 55, № 1. – С. 90-95.
 6. Миколайчук А.Г. Синтез и электропроводность нового суперионного соединения Ag6SnS4Br2 / А.Г. Миколайчук, Н.В. Мороз, П.Ю. Демченко // Физика твердого тела. – 2010. – Т. 52, № 2. – С. 221-224.
 7. Миколайчук А.Г. Взаимодействие в системе Ag8SnS6–Ag2SnS3–AgBr и кристаллическая структура соединения Ag6SnS4Br2 / А.Г. Миколайчук, Н.В. Мороз, П.Ю. Демченко, Л.Г. Аксельруд, Р.Е. Гладышевский // Неорган. материалы. – 2010. – Т. 46, № 6. – C. 666-673.
 8. Миколайчук А.Г. Электропроводность сплавов системы Ag8SnS6–Ag2SnS3–AgBr / А.Г. Миколайчук, Н.В. Мороз, П.Ю. Демченко, Л.Г. Аксельруд, Р.Е. Гладышевский // Неорган. материалы. – 2010. – Т. 46, № 7. – C. 788-792.
 9. Романюк Р.Р. Фотоелектричні властивості аморфних плівок (GeSe)1-xBix (GeS)1-xBix./ Р.Р.Романюк, О.Г. Миколайчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11, №1. – С.134-137.
 10. Романюк Р.Р. Структура і край оптичного поглинання аморфних плівок (GeS)1-хBiх  (0 < х < 0,15) / Р.Р.Романюк, Я.І.Бойко, О.Г.Миколайчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11, №4. – С.971-976.
 11. Mykolaychuk O.G. Phase relation in the Ag8SnS6-Ag2SnS -AgBr  system and crystal structure of  Ag6SnS4Br2 ./ O.G. Mykplaychuk, P.Yu. Demchenko, L.G. Akselrud and R.E. Gladyshevskii // Inorganic Materials – 2010.-Vol.46, N6.-P.590-597.
 12. Mykolaychuk O.G. Electrical conductivity of  Ag8SnS6-Ag2SnS3-AgBr alloys / O.G. Mykplaychuk, P.Yu. Demchenko, L.G. Akselrud and R.E. Gladyshevskii // Inorganic Materials – 2010.-Vol.46, N7.-P.707-710.
 13. Moroz M.V. Phase relation along the Ag8GeS6–[(AgBr)4GeS2] cross-section. Crystal structure and electric conductivity of Ag6GeS4Br2 in bulk / Mykola V. Moroz, Pavlo Yu. Demchenko, Lev G. Akselrud, Oleksij G. Mykolaychuk // Chemistry of metals and alloys.–2010.–N3.–P.161–168.
 14. Миколайчук О.Г. Політермічний розріз  Ag2SnS6-[(AgBr)4SnS2] системи Ag2S-SnS2-AgBr. Електропровідність сплавів /О.Г. Миколайчук, М.В. Мороз,  П.Ю. Демченко  // Журнал фізичних досліджень.–2010.–Т.14, №3.–С.3801–3808.
 15. Байцар Г.С. Обеспечение качества эксплуатационных характеристик тепловых машин при использовании пленочных термопреобразователей / А.С. Байцар, А.Г. Миколайчук, Б.П. Яцишин // Вестник  национального технического университета “ХПИ”, Харьков.–2010.–Т.46.–С.12–15.
 16. Moroz M. V. Synthesis and Electrical Conductivity of Crystalline and Glassy Alloys in the Ag3GeS3Br–GeS2 System / M. V. Moroz, P. Yu. Demchenko, O. G. Mykolaychuk, L. G. Akselrud, R. E. Gladyshevskii.  // Inorganic Materials. – Vol. 49, No. 9. – 2013. – P. 867–871.
 17. Мороз Н. В. Синтез и электропроводность кристаллических и стеклообразных сплавов системы Ag3GeS3Br–GeS2 / Н. В. Мороз, П. Ю. Демченко, А. Г. Миколайчук, Л. Г. Аксельруд, Р. Е. Гладышевский.// Неорганические материалы. – Т. 49, № 9. – 2013. – С. 931–936.
 18. Prysyаzhnyuk V. Influence of ageing processes on the structure and physical properties of amorphous-crystalline films of Gd–Fe system / V. Prysyazhnyuk, O. Mykolaychuk / Functional Materials. – 2013. – 20, № 1. – P. 64–67.
 19. Moroz M.V. Thermodynamic Properties of Intermediate Phases of the Ag-Bi-Se System in the Temperature Range 535–578 K / M. V. Moroz, O. G. Mykolaychuk, M. V. Prohorenko, V. M. Moroz. // Фізика і хімія твердого тіла. – Vol. 15, № 2. – 2014. – Р. 272–276.
 20. Moroz V. Ag3GeS5Br: Syntheses, structure and ionic conductivity / M.Moroz, P.Demchenko, V.Romaka, R.Serhiz, L.Akselerud, R.Gladyshevskii, O.Mykolaychuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. –Vol.7, –Is.3/4 –P. 139-148.
 21. Romanyuk R. R. Structure of amorphous (GeS)1-xBiх thin films (0£х£0.15) / R. R. Romanyuk, O.G. Mykolaychuk // Optoelectronics and Advanced Materials: Rapid Communications. – 2014. – V. 8, № 5-6. – Р. 647–651.

 

 

Біографія

persfot_mykol

Народився – 15.IV.1931, с. Синиця Христинівського р-ну Черкаської області.

Закінчив фізичний факультет Львівського університету (1958). У 1958–1959 лаборант кафедри експериментальної фізики, 1959–1961 старший лаборант кафедри фізики твердого тіла, 1961–1963 старший інженер проблем НДЛ росту та дослідження фізичних властивостей кристалів, 1963–1966 асистент, кан.фіз-мат. наук (Структура і деякі фізичні властивості сірчистої ртуті в тонких плівках, 1965), 1966–1988 доцент, 1988–1996 завідувач кафедри рентгенометлофізики,  1996-1998 професор кафедри рентгенометалофізики, з 1998 професор кафедри фізики металів, 1973–1978 заступник декана фізичного факультету Львівського університету.

Автор понад 550 наук. праць і 30 патентів і АС.

Керівник 25 кандидатських дисертацій.

Член редколегії “Ж. фіз. досліджень” (1997–2007).

Соросівський професор (1997).

Нагороди

Засл. проф. Львів. ун-ту (2003)

Відмінник вищої освіти СРСР (1990).

Розклад