Овсяник Роман Євгенович

Посада: аспірант
кафедри фізики металів
Електронна пошта: roman.ovsianyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Поверхневі властивості розплавів Ga-Bi(Pb) в околі критичної температури розшарування