Плечистий Валерій Станіславович

Посада: аспірант
кафедри фізики металів
Електронна пошта: valerii.plechystyi@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Вивчення процесів фазоутворення на межі рідина-кристал в нанокомпозитах з металевою матрицею