Швед Олена Василівна

Посада: молодший науковий співробітник
кафедри фізики металів
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Електронна пошта: olena.shved@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль ORCID: orcid.org
Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Кристалічна структура і фазові переходи в сплавах потрійних систем.

Публікації

  1. Zhak O., Stoyko S., Babizhetskyy V., Shved O., Oryshchyn S., Hoch C. Interaction of yttrium with nickel and phosphorus: Phase diagram and structural chemistry // J. Solid State Chem. 2013.– Vol. 207. – P. 87–93.
  2. Жак О., Швед О., Бабіжецький В. Кристалічна структура нового фосфіду Hf2Ni12P7  // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. 

Розклад