Судак (Соколюк) Іванна Василівна

Посада: аспірант
кафедри загальної фізики

Телефон (робочий): (032) 239-45-00

Наукові інтереси

  • структура та параметричні оптичні ефекти в кристалах родини лангаситу. Оптична активність кристалів;
  • поляриметрія. Розрахункові методи кристалооптики.

Вибрані публікації

Статті:

  1. Шопа Я. Оптична анiзотропiя кристалів лангаситу / Я. Шопа, Н. Фтомин, I. Соколюк // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. фiз. – 2013. – Вип. 48. – С. 167–172.
  2. Shopa Ya. Crystal structure and optical activity of La3Ga5SiO14 / Ya. Shopa, N. Ftomyn, I. Sokoliuk // Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2014. – Vol. 15, № 3. – Р. 155–161.
  3. Шопа Я. Лазерний поляриметр та його основні параметри / Я. Шопа, Н. Фтомин, I. Соколюк // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. фiз. – 2014. – Вип. 49. – С. 3–9.
  4. Shopa Ya. Crystal structure peculiarities and optical properties of La3Ga5SiO14, La3Ga5.5Ta0.5O14, Ca3Ga2Ge4O14 crystals of langasite family / Ya. Shopa, N. Ftomyn, I. Sokoliuk // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – Р. 178–183.

Наукова біографія

Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2012 році. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобула кваліфікацію Магістр фізики.

З 2013 року аспірантка кафедри загальної фізики.

Тема дисертаційної роботи – “Структурні особливості та параметричні оптичні ефекти в кристалах родини лангаситу”. Науковий керівник – доцент Фтомин Н. Є.

Опублікувала 18 наукових праць.