Топоровська Лілія Романівна

Телефон (робочий): (032) 239-40-32

Електронна пошта: liliia.toporovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Технологія і фізика наноструктурованих систем

Публікації

  1. Панасюк М. Р. Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO / М. Р. Панасюк, Б. І. Турко, Л. Р. Топоровська, В. Б. Капустяник, М. С. Рудко // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – Т. 9, №2. – С. 02018.
  2. Капустяник В. Б. Розроблення фільтрів ультрафіолету з використанням методу математичного моделювання / В. Б. Капустяник, Б. І. Турко, Ю. В. Рудик, В. П. Рудик, А. П. Васьків, Л. Р. Топоровська // Журнал фізики та інженерії поверхні. – 2016. – Т. 1, №4. – С. 373‑377.
  3. Toporovska L. R. Photocatalytic properties of zinc oxide nanorods grown by different methods// L. R. Toporovska, A. M. Hryzak, B. I. Turko, V. P. Rudyk, V. S. Tsybulskyi, R. Ya. Serkiz// Optical and Quantum Electronics. – 2017. – T. 49, № – C. 408-412.
  4. Бовгира О. В. Розрахунки електронної структури об’ємних кристалів і нанокристалів групи АIIВVI (CdS, CdSe) методом модельного нелокального псевдопотенціалу/ О. В. Бовгира, П. М. Якібчук, І. В. Куца, Л. Р. Топоровська// Journal of Nano-& Electronic Physics. – 2017. – T. 9, №
  5. Топоровська Л. Фотокаталітичні властивості нанокомпозитного фотокаталізатора на основі ZnO і поруватого кремнію / Л. Топоровська, Б. Турко, П. Парандій, Р. Серкіз, В. Капустяник, М. Рудко // Журнал фізичних досліджень. – 2018. – Т. 22, № 1.– 1601 (4 с.).
  6. Turko B. I. Photoluminescence Study of ZnO Nanostructures Grown by Hydrothermal Method / B. I. Turko, V. В. Kapustianyk, L. R. Toporovska, V. P. Rudyk, V. S. Tsybulskyi, R. Y. Serkiz // J. Nano- Electron. Phys. – 2018. – V. 10. – P. 02002 (4 p).
  7. Turko B. Electroluminescence from n‐ZnO microdisks/p‐GaN heterostructure / B.Turko, A. Nikolenko, B. Sadovyi, L. Toporovska,·M. Rudko, V. Kapustianyk, V. Strelchuk, M. Panasyuk, R. Serkiz, P. Demchenko, V. Kapustianyk, V. Strelchuk, M. Panasyuk, R. Serkiz, P. Demchenko // Optical and Quantum Electronics -2019. – V. 51. – P. 135.

Патенти :

  1. Патент на корисну модель №116321 Україна, МПК G01N 27/00, G01N 27/12. Резистивний сенсор пероксиду водню. Турко Б. І., Топоровська Л. Р., Капустяник В. Б., Серкіз Р. Я., Мостовой У. Р. №u201613170 Заявл. 22.12.2016 р. Опубл. 10.05.2017, Бюл. №9. Власник ЛНУ імені Івана Франка.
  2. Позитивне рішення на видачу патенту на корисну модель. Спосіб отримання композитного фотокаталізатора. Турко Б. І., Топоровська Л. Р., Парандій П. П., Серкіз Р. Я., №u201707821 Заявл. 11.08.2017 р.
  3. Патент на корисну модель №136616 Україна, МПК C01G 9/02 (2006.01) C01B 33/00 (2006.01) B82Y 30/00 (2011.01). Спосіб отримання композитного фотокаталізатора. Топоровська Лілія Романівна; Турко Борис Ігорович; Серкіз Роман Ярославович; Капустяник Володимир Богданович №u201902501 Заявл. 14.03.2019 р. 27.08.2019. Бюл. №16. Власник ЛНУ імені Івана Франка.

Біографія

Дата народження: 13 вересня 1993р. (с. Озерна, Зборівський р-н., Тернопільська обл.)

Закінчила фізичний факультет Львівського університету у 2016 р.

У 2016 році вступила до аспірантури фізичного факультету  Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційної роботи: Синтез і характеризація матеріалів з різною розмірністю на основі ZnO.