Жишкович Андрій Володимирович

Посада: старший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-66

Електронна пошта: andriy.zhyshkovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси охоплюють дослідження фізичних властивостей наноструктурованих систем за умов просторового обмеження з метою створення якісно нових люмінесцентних матеріалів на їхній основі. Основну увагу спрямовую на встановлення взаємозв’язку спектрально-люмінесцентних, люмінесцентно-кінетичних характеристик наночастинок фторидів лужноземельних металів (чистих та активованих іонами рідкісноземельних елементів) із особливостями перебігу рекомбінаційних процесів залежно від розміру наночастинок та різних елементарних механізмів збудження. Віднедавна займаюся дослідженням та з’ясуванням природи електронних та екситонних станів, прояву розмірних та квантово-розмірних ефектів у органічно-неорганічних перовськитах.

Публікації

Монографії:

Основні наукові праці:

 1. Size effects and radiation resistance of BaF2 nanophosphors / O.T. Antonyak, V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, I.M. Kravchuk // Journal of Luminescence. – 2019. –Vol. 211. – P. 203–208.
 2. Localized exciton luminescence in YVO4:Bi3+ / V. Tsiumra, A. Zhyshkovych, T. Malyi, Y. Chornodolskyy, V. Vistovskyy, S. Syrotyuk, Y. Zhydachevskyy, A. Suchocki, A. Voloshinovskii // Optical Materials. – 2019. – Vol. 89. – P. 480–487.
 3. Intrinsic luminescence of SrF2 nanoparticles / T. Demkiv, M. Chylii, V. Vistovskyy, A. Zhyshkovych, N. Gloskovska, P. Rodnyi, A. Vasil’ev, A. Gektin, A. Voloshinovskii // J. Lumin. – 2017. –Vol. 190 – P.10–15.
 4. Defect luminescence in CaF2 nanoparticles / O.T. Antonyak, V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, I.M. Kravchuk // Journal of Luminescence. – 2015. –Vol. 167. – P. 249–253.
 5. The luminescence of BaF2 nanoparticles upon high-energy excitation / V. V. Vistovskyy, A. V. Zhyshkovych, O. O. Halyatkin, N. E. Mitina, A. S. Zaichenko, P. A. Rodnyi, A. N. Vasil’ev, A. V. Gektin, and A. S. Voloshinovskii // J. Appl. Phys. – 2014. – Vol. 116. – P. 054308–054313.
 6. Intrinsic and impurity luminescence of CaF2, CaF2:Eu2+ and CaF2:Eu3+ nanoparticles at high energy excitation / A.V. Zhyshkovych, V.V. Vistovskyy, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.S. Voloshinovskii // Functional materials . – 2014. – Vol. 21, No. 1. – P. 10–14.
 7. Self-trapped exciton and core-valence luminescence in BaF2 nanoparticles / V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, Ya. M. Chornodolskyy, O.M. Myagkota, A.V. Gektin, A.N. Vasil’ev, P.A. Rodnyi, A.S. Voloshinovskii // J. Appl. Phys. – 2013. – Vol. 114. – P. 194306–194313.
 8. Relaxation of electronic excitations in CaF2 nanoparticles / V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.N. Vasil’ev, A.S. Voloshinovskii // J. Appl. Phys. – 2012. – Vol. 112. – P. 024325–024332.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Люмінесцентні властивості мікрокристалів YVO4-Bi,Eu / Т. Малий, В. Цюмра, А. Жишкович, В. Вістовський, А. Васьків, А. Волошиновський // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. – Випуск 56. С. 103-111.
 2. Вплив умов синтезу на люмінесцентно-кінетичні властивості колоїдних наночастинок CsPbBr3 / М. П. Дендебера, Я. М. Чорнодольський, А. В. Жишкович, В. М. Салапак, Н. Є. Мітіна, Р. В. Гамерник, В. В. Вістовський, А.С.Волошиновський // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. – Випуск 56.. С. 122-132.
 3. Люмінесцентні властивості наночастинок SrF2:Ce різного розміру / М. О. Чилiй, А. В. Жишкович, А. П. Васьків, В. В. Вiстовський, Т. М. Демкiв, А. С. Волошиновський // Вісник ЛНУ Сер. фіз. – 2017. – Вип. 52. – с. 55–66.
 4. Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках SrF2 при рентгенiвському збудженнi / М.О. Чилiй, В.В. Вiстовський, А.В. Жишкович, В. Нєстєркiна, Т.М. Демкiв, А.С. Волошиновський // Вісник ЛНУ Сер. фіз. – 2016. – Вип. 51. – C. 68–76.
 5. Моделювання залежностi iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок MeF2 ( Me = Ba , Ca , Sr ) / В.В. Вiстовський, Я.М. Чорнодольський, М.О. Чилiй, В.Б. Гевик, С.В. Сиротюк, А.П. Васькiв, А.В. Жишкович, А.С. Волошиновський // Вісник ЛНУ Сер. фіз. – 2015. – Вип. 50. – С.  48–63.
 6. Рекомбінаційна домішкова люмінесценція наночастинок BaF2:Eu3+ / А.В. Жишкович, В.В. Вістовський1, Л.-І.І. Булик, В.Б. Цюмра, О.В. Гектін, А.С. Волошиновський // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2014. – Вип. 49. – С. 72–80.
 7. Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF2, SrF2 та BaF2 / Я. Чорнодольський, В. Вiстовський, А. Жишкович, С. Сиротюк, О. Гектiн, А. Васiльєв, А. Волошиновський // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2013. – Вип. 48. – С. 120–129.

Біографія

(04.08.1987, м. Львів) — фізик-експериментатор, канд. фіз.-мат. наук (Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів, 2015). 2010 – закінчив фіз. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка. 2010-2011 – інженер НВП “Карат” (м. Львів), 2011-2014 – аспірант кафедри експ. фізики, 2013-2016 – м. н. с., 2016-2019 – н. с., з 2019 – с. н. с. кафедри експ. фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2018 р. лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівщини та лауреат Премії Президента України для молодих вчених (Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання).

Співорганізатор щорічних Днів Науки на фізичному факультеті. Член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції студентів і молодих науковці з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА”.

Автор понад 40 наукових публікацій та монографії у співавторстві.

 

Розклад